18/08/2015

Case of the week part 47.

First case after holidays. Unusual anatomy - first upper molar, canals looks like C-Shape! I shape it mostly with Munce Discovery Burs and ultrasonics. Due to pus extrusion i placed some calcium hydroxide. At next appointment i close very large apexes (over 80 ISO) with MTA, and fill rest of canal lumen with hot gutta percha. ///// Pierwszy przypadek po urlopie. Bardzo nietypowa anatomia - pierwszy , górny trzonowiec, kanały połączone i wyglądające na kanały typu C! Opracowałem je głównie różyczkami Munce i ultradźwiękowymi pilniczkami. Ze względu na niewielki wysięk ropny zaaplikowałem do kanałów wodorotlenek wapnia. Na następnej wizycie wierzchołki zamknałem MTA (rozmiar ponad 80 ISO), a resztę światła połączonych kanałów wypełniłem gorącą gutaperką.