29/12/2014

2014 summation

2014 was great adventure to me. I have travelled a lot to share my knowledge and skills with You. Hope to see You in 2015! All best !!! ///// Rok 2014 był dal mnie prawdziwą przygodą. Wiele podróżowałem by dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z Wami. Mam nadzieję, że spotkamy się w 2015! Wszystkiego dobrego!!!

17/12/2014

Case of the week part 24

This is one of the most difficult case I have made. Young Pt, upper first molar, typical anatomic situation with 4 canals. Look at abrupt curvature of mesio - buccal root! MB and MB1 merged in curvature. Spend two visits to complete this case. MB and MB1 prepared with ProTaper Universal S1 and S2 to curvature, then hand files and NiTi Two (Poldent) up to size 30.02. DB and P with ProTaper Next to X2 and X3. ///// To jeden z najtrudniejszych przypadków z jakimi się mierzyłem. Młoda pacjentka, górny pierwszy trzonowiec, typowy układ 4 kanałów. Zobaczcie na kształt kanału przedsionkowego-bliższego! Kanały MB i MB1 łączą się dokładnie w największej krzywiźnie. Opracowanie zajeło mi 2 wizyty. Kanały MB i MB1 opracowane ProTaper Universal S1 i S2  do zakrętu, następnie dogięte pilniki ręczne i narzędzia rotacyjne NiTi Two (Poldent) aż do rozmiaru 30.02. Kanały DB i P opracowane ProTaper Next do X2 i X3.

11/12/2014

HyFlex fresh case

Todays fresh case - first challenging one shaped with HyFlec CM files. One visit, simple shaping protocol, and warm gutta-percha compaction. I think i am gonna love that files!///// Dzisiejszy świeży przypadek - pierwszy wymagający i opracowany narzędziami HyFlex CM. Jednowizytowo, proste opracowanie, wypełnienie gutaperką na gorąco. Chyba się zakocham w tych narzędziach!

09/12/2014

Case of the week part 23

Fresh 2 yr follow up. There were problems with patency in distal canal. I tried to locate canal with US, but i couldn't find "catch feeling" with #08 k-file. Also there were furcation lesions but without communication with pocket. Probing was normal. I put fiber post in distal and reconstruct crown with composite. After 2 yrs bone looks great even in furcation, the time for overlay has come.