27/05/2015

Case of the week part 40!!!

The key to remove old silver cones from root canals is to remove them in one piece. Ultrasonics and rotary files should be used very gently, because they can separate silver cone. If it separates You will have situation similar to broken file, but broken file is easier to remove. When You touch silver cone with ultrasonic tip it just falls apart into pieces. Do everything to keep it in one piece. Use some solvents to decompose filling paste - You will remove silver cone easier. Hope You will enjoy this movie. ///// Kluczem do łatwego usunięcia starych, srebrnych ćwieków jest wyjęcie ich w całości. Końcówki ultradźwiękowe i narzędzia rotacyjne mogą połamać ćwiek na kawałki. Jeśli tak się stanie, będziecie mieli sytuację jak ze złamanym narzędziem, z tą różnicą, że złamane narzędzie usuwa się łatwiej. Kiedy dotkniecie fragmentu srebrnego ćwieka przy pomocy ultradźwięków, kruszy się on jeszcze bardziej. Róbcie wszystko by wyciągnąć ćwiek w całości. Używajcie rozpuszczalników do past uszczelniających - będą one bardziej miękkie i ćwiek wyjdzie łatwiej. Mam nadzieje , ze spodoba się Wam ten film.

21/05/2015

Case of the week part 39

Interesting anatomy with lateral canal. On pre op RVG You can see huge periapical lesion, but also located in half way from coronal part to apex. Shaped with Endostar E5 and Big Apical Files, a lot of hypo, CA and US, CWO. I am waiting for recall. ///// Ciekawa anatomia z bocznym kanałem. Na przedzabiegowym RVG widać duże zmiany OKW ale także zlokalizowane w połowie długości korzenia. Opracowanie narzędziami Endostar E5 i Big Apical Files, dużo podchlorynu, CA i UD, CWO. Czekam na wizytę kontrolną.

05/05/2015

Case of the week part 38

Interesting anatomy in tooth 15. Three separate canals - two buccal and one palatal. Tooth structure is compromised, but Patient want to give it a try.///// Ciekawa anatomia w zębie 15. Trzy oddzielne kanały - dwa przedsionkowe i jeden podniebienny. Mocno zniszczona struktura zęba, ale Pacjent chce spróbować.