23/03/2016

Case of the week part 63.

This case is not "spectacular" but I think it is quite interesting. Tooth 15 with metal post, wide canal and apical resorption. I usually use start-x ultrasonic tips nr. 4 to remove that kind of posts. It is usually easy, when we remove all surrounding composite. This apex was huge! K-file size 80 ISO was too small to block in constriction. In that kind of cases I always use MTA prior to gutta-percha. We need just 3mm MTA plug in apex, rest of the canal can be obturated by warm gutta-percha. ///// Ten przypadek nie należy do grupy "spektakularnych"  a i tak jest ciekawy. Ząb 15 ze standardowym metalowym wkładem, szerokim kanałem i resorpcją wierzchołka. Zazwyczaj do usunięcia tego typu wkładów używam końcówek ultradźwiękowych start x nr.4. Jeżeli dokładnie usuniemy kompozyt wokół wkładu, wyjęcie go zajmuje dosłownie chwilkę. Ten kanał był ogromny! Plink K w rozmiarze 80 ISO nie klinował się w kanale i przechodził do tkanek OKW. W takich sytuacjach zawsze robię tzw. korek z MTA - to zazwyczaj 3 mm MTA skondensowane w wierzchołku, a reszta kanału wypełniona jest uplastycznioną gutaperką.

08/03/2016

Time for a change!

This is very important time in my life - I just moved my office to another (small) city. Just finished :) ///// To ogromnie ważny czas w mom życiu. Właśnie przeniosłem mój gabinet do innego (małego) miasta. Świeżo ukończony.

05/03/2016

Case of the week part 62.

This post should have another title - case of the month.... Sorry for the delay - I am moving my office to another city, and don't have enough time for posting. That case was one of the latest from my old office. Tooth 48 with curved canals, especially distal one! After glide path with PathFiles I tried here NeoNiti one file from Neolix company, size 20.08. CWO  - Now I know why third molars are called "wisdom tooth" - dentists need to have a lot of wisdom and skills to do their  treatment ;) ///// Ten post powinien być zatytułowany inaczej - przypadek miesiąca..... Przepraszam za opóźnienia  - przenoszę mój gabinet do innego miasta i die mam zbyt dużo czar na umieszczanie post. Ten przypadek to eden z ostatnich w stormy gambinecie. Ząb 48 z moon zakrzywionymi kanałami, szczególnie z dystalnym! Po wstępnym opracowaniu narzędziami PathFile spróbowałem narzędzia NeoNiti z firmy Neolix - roomier 20.08. Wypełnienie gorącą gutaperką. Teraz wiem czemu "ósemki" są nazywane zębami mądrości - dentyści chcący je leczyć muszą mieć dużo mądrości i umiejętności ;)