25/07/2016

Case of the week part 74.

Short movie about false route menagement in tooth 44. The hardest part is to locate proper canal lumen. Happily in this case false route was incomplete - not to periodontal ligament.///// Krótki film o radzeniu sobie z fałszywą drogą w dolnym pierwszym przedtrzonowcu - zębie 44. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie właściwego światła kanału. Szczęśliwie w tym przypadku fałszywa droga była niekompletna - nie sięgała do ozębnej.

22/07/2016

Case of the week part 73.

A nice case of badly located broken file removal. Patient was send to my office to remove a part of OneSape NiTi rotary file, which broke in apical part of mesio-buccal canal in first lower molar. NiTi files are harder to remove than stainless steel - they are more aggressive, have greater taper and different response to US energy. In this case location was very challenging - I used endochuck with Sonic File (Poldent) because they are smooth on sides and can cut only at the tip - so they are more safe in such locations. After 30 minutes of intermittent US digging (intermissions for irrigation - it cools down dentine and remove dentine debris from canal) I finally got it! ///// Ciekawy przypadek usuwania złamanego narzędzia z trudnej lokalizacji w kanale. Pacjentka przysłana do mojego gabinetu by usunąć fragment rotacyjnego, niklowo-tytanowego narzędzia OneShape, które złamało się w wierzchołkowej częsci kanału bliższego-policzkowego w dolnym, pierwszym trzonowcu. Narzędzia NiTi są trudniejsze do usuwania niż narzędzia stalowe - są bardziej agresywne, mają większą stożkowatość i inaczej reagują na energię ultradźwiękową. W tym przypadku lokalizacja złamanego fragmentu była wyzwaniem - użyłem endochucka z pilnikiem Sonic File (Poldent) ponieważ końcówki te są gładkie na bokach i tną tylko swoim końcem - dlatego są bardziej bezpieczne w takich wyzwaniach. Po 30 minutach przerywanej pracy ( przerwy na płukanie - by ochłodzić zębinę i wypłukać opiłki zębiny) miałem je!

14/07/2016

Case of the week part 72.

A nice check-up after apicoectomy I did last year. Tooth 21 - symptomatic, tender to percussion and palpation, no healing after RCT. Apicoectomy was made 28/09/15, with retropreparation and MTA (Cerkamed) retrofilling. Just before my holidays Patient came for check-up - all lesions are gone, tooth is asymptomatic. ///// Miła wizyta kontrolna po resekcji korzenia, którą wykonałem rok temu. Ząb 21 objawowy, bolesny na opukiwanie i palpację, brak gojenia po konwencjonalnym leczeniu endodontycznym. Resekcja wykonana 28/09/15, ze wstecznym opracowaniem kanału i wypełnieniem MTA (Cerkamed). Tuż przed urlopem Pacjentka przyszła na kontrolę - wszystkie zmiany zniknęły, ząb bezobjawowy.