12/06/2018

Case of the week part 121.

We should always search for MB2 in upper first molars. In 95% of cases we should locate it. Of course operating microscope is necessary. Sometimes there is MB2 orifice, but it is not a separate canal but kind of groove from MB1 (white arrow). That is why it is better to start shaping protocol from MB1, and next MB2. Shaped with Endostar E3, CWO for obturation. ///// Powinniśmy zawsze szukać dodatkowego 4 kanału w górnym, pierwszym trzonowcu. W 95% powinien się znaleźć. Oczywiście przyda się do tego mikroskop zabiegowy. Czasami jendak widzimy ujście dodatkowego kanału, ale poniżej nie ma "odrębnego" kanału, tylko cieśń odchodząca od kanału przedsionkowego bliższego. (biała strzałka). Dlatego jeżeli widzimy ujścia obu kanałów przedsionkowych bliższych, lepiej jest opracować najpierw ten główny kanał przedsionkowy bliższy. Kanały opracowane Endostar E3, wypełnione gutaperką na gorąco.