23/11/2016

Case of the week part 83.

Last case before The most important endodontic conference this year - Roots Summit in Dubai. Symptomatic teeth - 46 with pulpitis, 47 with enamel-dentin crack that cause pulpitis too. Slightly curved canals, easily shaped with Hyflex CM. CWO as usual. See You in Dubai!///// Ostatni przypadek przed najważniejszą endodontyczną konferencją w tym roku - Roots Summit w Dubaju. Zęby objawowe - 46 z zapaleniem miazgi, 47 z pęknięciem szkliwa i zębiny, które również doprowadziło do zapalenia miazgi. Delikatne krzywizny kanałów, łatwo opracowane Hyflexami CM. Wypełnienie gorącą gutaperką. Do zobaczenia w Dubaju!

10/11/2016

Case of the week part 82.

Selecting fresh cases for Roots Summit 2016 in Dubai for my lecture about management of curved and "S" shaped canals. This one is quite nice ;) - tooth 17 with pulpitis. Buccal canals were severely curved in apical part - especially DB one. Shaped with Protaper SX gold - coronal preferring, then Path Files, then Endostar E3 Small for crown down, and apical enlargement with NT2. CWO for obturation. I hope to see You in Dubai! ///// Wybieram świeże przypadki do wykładu o opracowywaniu zagiętych kanałów i kanałów w kształcie litery "S", który mam na kongresie Roots Summit w Dubaju. Ten przypadek jest całkiem niezły ;) - ząb 17 z zapaleniem miazgi. Kanały przedsionkowe były mocno zagięte w wierzchołkowej części - szczególnie kanał dalszy. Opracowane - Protaper SX gold - do wstępnego poszerzenia, PathFile do przygotowania kanału, Endostary E3 Small do opracowania techniką crown down i narzędzia NT2 do poszerzenia części przywierzchołkowej. Wypełnienie techniką termociśnieniową uplastycznionej gutaperki. Mam nadzieję, że widzimy się w Dubaju!

04/11/2016

Case of the week part 81.

Yesterday I finished the case. Pre prosthodontics treatment. Teeth 15 and 17 to endo-reendo treatment, tooth 14 with VRF - to extraction and implantation. Two visit treatment - Endostar E3 shaping protocol, CWO obturation, immediate post and core restoration. Have a nice weekend! ///// Wczoraj zakończyłem leczenie tego ciekawego przypadku. Leczenie przedprotetyczne. Zęby 15 i 17 do lecznia kanałowego, ząb 14 pęknięty pionowo - do ekstrakcji i implantacji. Leczenie dwuwizytowe - opracowanie pilnikami Endostar E3, wypełnianie techniką termociśnieniową, natychmiastowe zacementowanie wkładów i odbudowa zrębu zęba. Miłego weekendu.