21/03/2019

Case of the week part 128.

Name of this post shoud be - case of the month, not "the week". Lately,  I have not enought time to post them more often ;) I love follow ups. Especially when initially case was difficult. 2 years ago patient came to my office with huge pain, gum swallowing, tenderness to percussion, pus extrusion from the sulcus. I decided two visit treatement with CaOH2 as canal medicament. After RCT I reffered patient to periodontist for some bone surgery. Today - 2 years after beginning of treatement. Looks great. ///// Ten post powinien nazywać się - przypadek miesiąca a nie przypadek tygodnia. Ostatnio brakuje czasu na częstsze wpisy ;) Uwielbiam wizyty kontrolne. Szczególnie, jeżeli przypadek był trudny od samego początku. Prawie dokładnie 2 lata temu pacjent trafił do mnie z ogromnym bólem, zapaleniem dziąsła, bolesnością na opukiwanie i wysiękiem ropnym z kieszonki. Zdecydowałem się wtedy na leczenie dwówizytowe z CaOH2 jako wkładka antyseptyczna. Po leczeniu kanałowym pacjent został skierowany do periodontologa na zabiegi na przyzębiu. Dziś 2 lata i 1 dzień po rozpoczęciu leczenia. Wygląda super.