04/01/2016

Case of the week part 60.

Last case of 2015 - extreme from the beginning. Tooth 48, with pulpitis, is abutment in PFM bridge 48-(47)-46. Mesial canals were merging and had some lateral (arrow). Preparation - C - pilot #08, #10, PathFiles, Hyflex EDM 08/20 not to WL, Endostar E5 04/20 and 04/25 to WL. Squirt technique of obturation. Have a great 2016!!!! ///// Ostatni przypadek z roku 2015 - ekstremalny od samego początku. Ząb 48, z zapaleniem miazgi, jest filarem w moście metalowo-porcelanowym 48-(47)-46. Kanały mezjalne łączyły się i dodatkowo miały kanał boczny (strzałka). Preparacja - C - pilot #08, #10, PathFiles, Hyflex EDM 08/20 nie na pełną długość roboczą, Endostar E5 04/20 na pełną długość i 04/25 również. Wypełnienie techniką ciśnieniową uplastycznionej gutaperki. Wspaniałego 2016 roku!!!!