22/06/2015

Case of the week part 43

This week an interesting case I presented at VIII congress of Polish Endodontic Society. Tooth 27 with severe curvature in merging MB1 and MB2. No patency in both of them. Canals shaped with Hyflex CM, obturated in DB and P with CWO, in MB1 and MB2 - squirting technique. ///// W tym tygodniu przypadek, który prezentowałem na VIII zjeździe Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Ząb 27 z ostrą krzywizną w łączących się kanałach przedsionkowych bliższych. Kanały opracowałem narzędziami Hyflex CM, wypełniłem techniką ciągłej fali w kanałach przedsionkowym dalszym i podniebiennym, a kanały przedsionkowe bliższe wypełniłem techniką wstrzykiwania gorącej gutaperki.

11/06/2015

Case of the week part 42

Today situation - just after filling all 4 canals in upper left "7" I heard some "click". It was rubberdam clamp. Just separated after 1 hour of RCT. It was not new. Anyway rubberdam is very safe - separated parts of clamp are ALWAYS on rubberdam sheet, so there is no risk of swallow or aspiration. ///// Dzisiejsza sytuacja - tuż po wypełnieniu wszystkich 4 kanałów z zęba 27 usłyszałem ciche "klik".  To była klamra do koferdamu. Pękła po 1 godzinie leczenia kanałowego. Nie była nowa. Mimo wszsystko koferdam jest bardzo bezpieczny - wszystkie fragment klamry po pęknięciu ZAWSZE będą na gumie, więc nie ma ryzyka, że pacjent je połknie lub zaaspiruje do dróg oddechowych.

02/06/2015

Case of the week part 41.

Do You remember case of the week part 38? This is the same patient and another 3 canals upper premolar! Note how "strange" it looks on pre-op RVG. Shaping protocol - Pro Taper Next to X2, then Endostar E5  to 30.04. CWO. ///// Pamiętacie przypadek z częsci 38? To ten sam pacjent i kolejny górny przedtrzonowiec z trzema kanałami. Zauważcie jak "dziwnie" wygląda zdjęcie przedzabiegowe. Kanały opracowałem ProTaperami Nextami do X2 a później Endostarami E5 do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco.