27/03/2018

Case of the week part 118.

Some nice internal anatomy of MB1/MB2. For me most difficult combination. Even with straight line access preparation, we are not able to see merging point if its under curvature. Luckily proper irrigation protocol with PUI activation (Endostar SonicFile on endochuck) and shaping protocol (Endostar E3 Small Apical) followed by CWO give us a chance to disinfect and obturate ramifications. Single visit approach. ///// Dziś ciekawy przypadek nietypowej anatomii w korzeniu przedsionkowym bliższym. Dla mnie najtrudniejszy wariant, kiedy dodatkowy kanał MB2 odchodzi w połowie długości od kanału MB1 poniżej krzywizny. Szczęśliwie dzięki prawidłowej irygacji i aktywacji płynów ultradźwiekowo (Endostar SonicFile i endochuck) i dzięki protokołowi opracowania (Endostar E3 Small Apical) a następnie wypełnienie gutaperką na gorąco daje nam szansę na dezynfekcję i obturację większości odgałęzień. Leczenie jednowizytowe.

01/03/2018

Case of the week part 117.

6 months follow up with difficult case. Tooth #22 with huge periapical lesion and apical resorption. No apical constriction, apical gauging up to size 60. For me it is a signal to place apical plug with MTA. After proper disinfection i placed 3 mm Bio MTA (Cerkamed) in apical area, rest of the canal was obturated with injected GP.  After 6 months we can clearly see that healing is in progress. Next FU after 6 months. ///// Kontrola po 6 miesiącach trudnego przypadku. Ząb #22 z ogromnymi zmianami okw i resorpcją wierzchołka. Brak przewężenia wierzchołkowego, poszerzenie kanału do rozmiaru 60. Tak duży otwór wierzchołkowy jest dla mnie wskazaniem do zamknięcia go przy pomocy korka z MTA. Założyłem 3 mm korek w wierzchołku z Bio MTA (Cerkamed), reszta kanału wypełniona wstrzykiwaną gutaperką. Po 6 miesiącach wyraźnie widać postępy gojenia tkanek. Następna kontrola za pół roku.