24/09/2018

Case of the week part 123.

We should always be curious of anatomical anomalies and evaluate our work. Interesting tooth anatomy in this case. Tooth #15. I started with caries removal, pre endo build up, rubber dam placement and shaping protocol with Endostar E3 rotary system. I obturate canals and took RVG. We can see that there is some deep split in buccal canal and some unprepared canal. I start digging and locate it, finish shaping, cleaning and obturation. On post op RVG we can see that this additional buccal canal has even apical delta! Without cleaning it, failure will be just a matter of time. ///// Zawsze powinniśmy być ciekawi i zainteresowani anomaliami anatomicznymi i krytycznie podchodzić do naszej pracy. Ciekawa anatomia tego zęba. Ząb #15. Leczenie rozpocząłem od usunięcia próchnicy, odbudowy zęba do leczenia kanałowego, założeniu koferdamu. Następnie rozpocząłem opracowanie kanałów przy pomocy narzędzi Endostar E3. Wypełniłem kanały i na zdjęciu RVG zauważyłem, że policzkowy kanał się rozdziela dość głęboko. Rozpocząłem poszukiwania tej nieopracowanej odnogi. Opracowałem ją, wydezynfekowałem i wypełniłem gorącą gutaperką. Na zdjęciu pozabiegowym widać, że ta odnoga ma dodatkową deltę wierzchołkową. Bez opracowania i wydezynfekowania jej, porażka byłaby tylko kwestią czasu.

06/09/2018

Case of the week part 122.

First case after looooong holiday brake. Sometimes You need to take some time to charge your battery well ;) This case is important to me, because it is first official case as a Core Member of Dental Masters Group. My favorite type of cases - follow ups! In 2017 I started retreatment of tooth 25 (through bridge) and then primary endo in tooth 26. Both teeth with periapical lesions. Two sessions for each tooth, shaped with Endostar E3, Calcipast as a temporary filling. CWO with AH plus as an obturation method. Tooth 26 should be covered with crown. Polish reality - it still should be (patient is still waiting with decision). Today FU after 16 mth. ///// Pierwszy post po dłuuuuugiej przerwie wakacyjnej. Czasami każdy potrzebuje trochę czasu na naładowanie baterii ;) Ten przypadek jest dla mnie bardzo istotny, gdyż jest pierwszym, którego prezentuję jako członek prestiżowej grupy Dental MAsters Group. Mój ulubiony typ przypadków - wizyty kontrolne! W 2017 roku rozpocząłem powtórne leczenie zęba 25 (pod mostem) a następnie przeprowadziłem pierwotne leczenie zęba 26. Oba zęby ze zmianami OKW. Leczenie dwuwizytowe dla każdego z zębów. Opracowane narzędziami Endostar E3, Calcipast jako wkładka antyseptyczna. Obturacja gutaperką na gorąco z uszczelniaczem AH plus. Ząb 26 powinien być pokryty koroną... Polska rzeczywistość - pacjentka dalej zwleka z decyzją o pokryciu zęba koroną. Ostatnie zdjęcie z dzisiaj - kontrola po 16 miesiącach.