24/09/2018

Case of the week part 123.

We should always be curious of anatomical anomalies and evaluate our work. Interesting tooth anatomy in this case. Tooth #15. I started with caries removal, pre endo build up, rubber dam placement and shaping protocol with Endostar E3 rotary system. I obturate canals and took RVG. We can see that there is some deep split in buccal canal and some unprepared canal. I start digging and locate it, finish shaping, cleaning and obturation. On post op RVG we can see that this additional buccal canal has even apical delta! Without cleaning it, failure will be just a matter of time. ///// Zawsze powinniśmy być ciekawi i zainteresowani anomaliami anatomicznymi i krytycznie podchodzić do naszej pracy. Ciekawa anatomia tego zęba. Ząb #15. Leczenie rozpocząłem od usunięcia próchnicy, odbudowy zęba do leczenia kanałowego, założeniu koferdamu. Następnie rozpocząłem opracowanie kanałów przy pomocy narzędzi Endostar E3. Wypełniłem kanały i na zdjęciu RVG zauważyłem, że policzkowy kanał się rozdziela dość głęboko. Rozpocząłem poszukiwania tej nieopracowanej odnogi. Opracowałem ją, wydezynfekowałem i wypełniłem gorącą gutaperką. Na zdjęciu pozabiegowym widać, że ta odnoga ma dodatkową deltę wierzchołkową. Bez opracowania i wydezynfekowania jej, porażka byłaby tylko kwestią czasu.

No comments:

Post a Comment