14/05/2018

Case of the week part 120.

Obliteration is difficult to manage without magnification. Patient was referred to my office for RCT of tooth #11. On pre - op RVG we can see an obliteration in coronal part (2-3 mm distance - white arrow). Underneath is quite big canal. Referring doctor tried his best, but without microscope it is risky to drill trough obliteration (red arrow shows first attempt to drill out obliteration). With microscope we can locate where is "normal" dentine and where is obliteration. It is all about shadows and colors differences. (white arrow on second pic shows "grey" color of obliteration). Canal was shaped with Endostar E3 and E3 Big Apical files to size 45.04, obturated with single cone technique with BioRoot RCS. ///// Obliteracja jest dużym utrudnieniem w trakcie leczenia, szczególnie, gdy nie dysponujemy odpowiednim powiększeniem. Pacjent przysłany do mojego gabinetu by leczyć kanałowo ząb #11. Na przedzabiegowym RVG widzimy 2-3 mm odcinek obliteracji (biała strzałka). Pod spodem znajduje się dość szeroki kanał. Lekarz kierujący starał się pomóc pacjentowi, ale bez mikroskopu jest to procedura dość ryzykowna, by przewiercać się przez obliterację ( czerwona strzałka pokazuje miejsce pierwotnego nawiercenia). W powiększeniu problem staje się mniejszy - jesteśmy w stanie zlokalizować gdzie znajduje się "normalna" zębina a gdzie ta obliterująca światło kanału. To wszystko jest gra odcieni i różnicy kolorów. (biała strzałka na drugim zdjęciu pokazuje sino-szarą zębinę w obliteracji). Kanał został opracowany rotacyjnie narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical do rozmiaru 45.04, wypełniony technika pojedynczego ćwieka z uszczelniaczem BioRoot RCS.