28/03/2017

Case of the week part 96.

Hard case with broken instrument that goes thru apical foramen into periapical tissues of 5 mm! Patient was referred to my office for removing that broken file - a looooong one. I used Zumax Broken Instrument Removal Kit (in bottom line there is picture of special burs that removes dentine surrounding broken file and kind of tube that You can lock broken fragment inside). Luckily after 10 minutes I remove it in one piece. ///// Trudny przypadek usuwania złamanego narzędzia, które wyszło poza wieżchołek do tkanek na około 5mm! Pacjent został przysłany do mojego gabinetu by się tego złamasa pozbyć. W tym przypadku zastosowałem Zumax Broken Instrument Removal Kit ( w dolnym rzędzie zdjęć widać wiertła z zestawu do usuwania zębiny otaczającej złamane narzędzie jak również końcówkę, w której specjalnym bolcem możemy złamany fragment zablokować). Szczęśliwie po około 10 minutach udało się wyjąć narzędzie w całości.

21/03/2017

Case of the week part 95.

This week post endo restoration case. Just cemented. Tooth 36 was RCT, then cavity access was rebuild with bulk fill composite - SDR. Cusps were reduced about 2mm. Rubberdam placement before adhesive cementation, immediate post op pic. Hope You like it. ///// W tym tygodniu przypadek odbudowy zęba leczonego kanałowo. Świeżo zacementowany. Ząb 36 leczony kanałowo, otwór trepanacyjny zamknięty kompozytem typu bulk fill - SDR. Powierzchnia okluzyjna zredukowana o około 2 mm. Cementowanie adhezyjne w izolacji koferdamem. Mam nadzieję, że Wam się podoba.

07/03/2017

Case of the week part 94.

My first attempt with simplified obturation technique. This upper first premolar was retreated prior prothetic reconstruction. On pre-op RVG You can see apical lesions surrounding root apex. Canals were extremely narrow - negotiation start from size 06 K-File! Finished preparation with Endostar E3 Small Apical to size 25.04. Then I used gutta-percha master cone with BioRoot RCS sealer. That is it! Cut it in orifice and condense a little bit. Looks nice on post op. Waiting for recall. ///// Moje pierwsze próby z uproszczoną techniką obturacji. Ten pierwszy , górny przedtrzonowiec został wyleczony ponownie przed rekonstrukcją protetyczną. Na przedzabiegowym RVG widać zmiany OKW. Kanały były bardzo wąskie - opracowanie zaczynałem od rozmiaru 06! Opracowanie zakończyłem narzędziami Endostar E3 Small Apical na rozmiarze 25.04.  Następnie po dezynfekcji użyłem ćwieków głównych z uszczelniaczem BioRoot RCS. I tyle! nadmiar ćwieków odciąłem w ujściu kanałów i lekko skondensowałem. Wygląda nieźle na zdjęciu pozabiegowym. Czekam na wizytę kontrolną.