15/12/2016

Case of the week part 86.

I know, I know that this is second case this week so it could not be "case of the week", but lets say it is a special case - improving power of Endo! 4 yrs follow up - initial situation - pus extrusion, tooth symptomatic,  open for 3 months without any temporalization. It took 3 sessions to get rid of pus and pain, metronidazole was first medicament, then after second visit calcium hydroxide. MAF was 70.02 so I decided to close open apex with MTA plug. Rest of the canal was filled with gutta percha and AH plus. Today tooth is completely asymptomatic, and the bone is healed! ///// Wiem, wiem, to drugi przypadek tygodnia w tym tygodniu, ale powiedzmy sobie , że jest to specjalny przypadek - udowadniający siłę Endo! Dzisiejsza kontrola po 4 latch - sytuacja wyjściowa - wysięk ropny z kanału, ząb objawowy, bolący,  otwarty od 3 miesięcy bez żadnego opatrunku. Leczenie zajeło mi 3 wizyty by pozbyć się wysięku i bólu. Metronidazol był pierwszym antyseptykiem, po drugiej wizycie zaaplikowałem do kanału wodorotlenek wapnia. MAF to 70.02, więc zdecydowałem zamknąć wierzchołek MTA. Resztę kanału wypełniłem gutaperką i AH plus. Dzisiaj ząb jest kompletnie bezobjawowy a kość w pełni wygojona!

13/12/2016

Case of the week part 85.

This time interesting 7 mths follow up. Two visits treatment with calcium hydroxide as intracanal medicament. Canals shaped with Endostar E3 + E3 Big Apical to size 45.04. CWO. Left RVG is immediate post op. Is it too short? I always believe my apex locator more than RVGs ;) On the right side You can see almost complete healing after 7 months. Second arrow spots probably teflon tape, that was left there by mistake by GDP before composite restoration. I use teflon tape instead of cotton pellets, I always write down to GDP that teflon tape should be removed..... ehhh....///// Tym razem ciekawa kontrola po 7 miesiącach. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako wkładką antyseptyczną. Kanały opracowano narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical do rozmiaru 45.04. Wypełnienie gorącą gutaperką. Lewe zdjęcie jest zdjęciem zaraz po wypełnieniu. Czy kanał jest wypełniony zbyt krótko? Ja zawsze bardziej ufam endometrowi niż zdjęciom RVG ;) Po prawej stronie widać prawie całkowite wygojenie zmian po 7 miesiącach. Druga strzałka pokazuje prawdopodobnie pozostawioną przez pomyłkę, przez lekarza kierującego, taśmę teflonową. Nie została ona usunięta z ubytku przed założeniem wypełnienia kompozytowego. Ja zamiast watki stosuję sterylne kulki z taśmy teflonowej, w wypisie po leczeniu kanałowym zawsze umieszczam informację, o konieczności usunięcia tej taśmy z ubytku......ehhh.......

08/12/2016

Case of the week part 84.

First case after the great Roots Summit in Dubai. Tooth 18 (I love wisdom teeth ;) ). Single visit retreatement. First of all - gingivectomy with Thermicut burs, then deep margin elevation followed by NSRCT. Endostar E3 Basic and Small was used here in modified crown-down technique. Final size of slightly curved canals - 30.04. CWO, fiber post in palatal canal cemented on Metacem, core build up. Overlay will be prepared after healing of gum. ///// Pierwszy przypadek po świetnym kongresie Roots Summit w Dubaju. Ząb 18 (kocham zęby mądrości ;) ). Leczenie jednowizytowe. Najpierw gingiwektomia wiertłami Thermicut, później "deep margin elevation" i następnie niechirurgiczne leczenie kanałowe. Narzędzia Endostar E3 Basic i Small zostały tu użyte w zmodyfikowanej technice crown-down. Ostateczny rozmiar średnio zakrzywionych kanałów to 30.04. Wypełnienie gorącą gutaperką, do kanału podniebiennego zacementowano wkład z włókna szklanego na Metacem, odbudowano zrąb zęba. Planowany overlay po wygojeniu się dziąsła.