31/10/2017

Case of the week part 110.

Finally hit it! Fourth canal lower premolar. Young Pt with persistent pain after primary RCT. GDP filled only one out of 4 canals. It was hard to locate all of them. For this case I used new system on Polish market - VTaper 2H - extremely flexible one. CWO for obturation. ///// Nareszcie! Mam w swojej kolekcji 4 kanałowego, dolnego przedtrzonowca. Młody pacjent przysłany do mojego gabinetu z utrzymującym się bólem po leczeniu kanałowym. Lekarz kierujący odnalazł i wypełnił jeden z 4 kanałów. Było trudno zlokalizować ujścia wszystkich kanałów. W tym przypadku testowałem możliwości bardzo fleksyjnego, nowego sytemu dostępnego w Polsce - VTaper 2H. Wypełnione gutaperką na gorąco.

17/10/2017

Case of the week part 109.

I really love that kind of Follow Up. Huge inflammation in upper central and lateral, right incisors. I removed post, retreat canals with Endostar E3 and E3 Big Apical. Final apical size - tooth #12 40.04, #11 - 45.04. Two visits endo, calcium hydroxide paste ( Calcipast from Cerkamed) for two weeks. At second appointment I removed Calcipast, flush canals with hypo activated with PUI (SonicFile on endochuck) and obturate with CWO, then I placed fiber posts. Last picture is from today - yeeeeee so nice healing :)  ///// Naprawdę uwielbiam tego typu wizyty kontrolne. Wyjściowo bardzo duży stan zapalny w górnych prawych siekaczach. Na pierwszej wizycie usunąłem wkład z jedynki, kanały opracowałem narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical. Opracowanie ostateczne do rozmiarów - ząb #12 40.04, ząb #11 45.04. Pomiędzy wizytami zaaplikowałem pastę wodorotlenkowo-wapniową (Calcipast z firmy Cerkamed) na dwa tygodnie. Na drugiej wizycie usunąłem Calcipast przy pomocy podchlorynu aktywowanego ultradźwiękowo (SonicFile zamontowany na endochucku) i wypełniłem uplastycznioną gutaperką. Następnie zacementowałem wkłady z włókna szklanego. Ostatnie zdjęcie jest z dzisiaj - yeeeeee takie ładne gojenie :)