27/04/2016

Case of the week part 67

Case from last week - testing new concept of Poldent rotary files - E3 Small Apical. Ideal situation, long, narrow and "S" shaped canals in lower second molar (tooth #47). Due to high flexibility and small taper of E3 files, I was able to shape merging mesials till size 25.04 (in apical part) and the same size  in distal. After PUI activation of sodium hypochlorite (endochuck and Sonic Files) We can see a nice apical delta (white arrow). CWO as usual. ///// Przypadek z poprzedniego tygodnia - testowanie nowego pomysłu na narzędzia rotacyjne firmy Poldent - E3 Small Apical. Idealna sytuacja kliniczna - kanały długie, wąskie i w kształcie liters "S" w dolnym drugim trzonowcu (ząb #47). Dzięki dużej giętkości i małej stożkowatości narzędzi E3 , byłem w stanie opracować łączące się kanały mezjalne do rozmiaru 25.04 (w częście wierzchołkowej) i tak samo kanał dystalny. Po pasywnej aktywacji ultradźwiękowej podchlorynu sodu (endochuck i narzędzia Sonic Files) możemy zobaczyć ładną deltę wierzchołkową (biała strzałka). Wypełnienie gutaperką na gorąco - jak zwykle. 

18/04/2016

Case of the week part 66

Another reconstruction of crown defects conected with restoration of missing tooth. ///// Kolejna rekonstrukcja zniszczenia korony połączonego z odbudową brakującego zęba.

Case of the week part 65

This week I would like to present a movie. This is my favourite way to restore molar teeth after RCT. First of all - deep margin elevation (prior to RCT) - then we have great conditions for rubberdam isolation, and we can use composite walls to prepare overlay. Then step by step procedure of cementation. Watch in HD! ///// W tym tygodniu chciałbym Wam pokazać film o mojej ulubionej metodzie odbudowy zębów bocznych po leczeniu kanałowym. Na początek zabieg podniesienia brzegu dodziąsłowego - by uzyskać doskonałe warunki w trakcie leczenia kanałowego (łatwo założyć koferdam) a powstałe w ten sposób ściany możemy wykożystać podczas projektowania i wykonania overlaya. Następnie procedura cementowania krok po kroku. Oglądajcie w HD!

07/04/2016

Case of the week part 64

That is absolutely top case! 5 separated instruments in 3 canal of lower first molar. Four of them are on picture, one just jumped into suction. Fortunately they were easy to reach with endochuck and Endostar Spreader Sonic Files. To be continued.... ///// To jest absolutnie topowy przypadek! 5 złamanych narzędzi w 3 kanałach dolnego, pierwszego trzonowca. Cztery z nich są na zdjęciu po, piąty wyskoczył i wpadł do ssaka. Na szczęście wszystkie były płytko złamane w kanałach i łatwo mogłem do nich dotrzeć endochuckiem z zapiętym narzędziem Endostar Spreader Sonic Files. Przpadek do kontynuacji....