05/02/2018

Case of the week part 116.

Nice case of apical delta anatomy. Symptomatic tooth #35. Despite massive crown destruction, I was able to isolate the tooth with rubber dam. On pre-operative RVG anatomy looks just simple, except the fact, that wide canal disappear i last 2mm. It might mean that it divides into some canals (like apical delta) or it is curved in buccal or lingual direction. Canal was shaped with Endostar E3 rotary files, irrigated with sodium hypo activated with PUI (Endostar Sonicfile on endochuck) and CA and destilated water, CWO obturation. ///// Ciekawy przypadek z rozbudowaną anatomią wierzchołkową. Objawowy ząb #35. Mimo znacznego zniszczenia korony zęba, byłem w stanie szczelnie odizolować ząb przy pomocy koferdamu. Na zdjęciu przedzabiegowym ząb wygląda na prosty przypadek. Jedyną rzeczą przykłuwającą uwagę jest fakt, iż szeroki kanał nagle ginie na 2 mm od wierzchołka. To może oznaczać, że w tym miejscu się dzieli (np. na deltę wierzchołkową), lub zakręca w stronę policzkową lub językową. Kanał opracowałem narzędziami Endostar E3, wypłukałem podchlorynem aktywowanym UD (Endostar Sonicfile na endochucku) oraz kwasem cytrynowym i wodą destylowaną. Wypełnienie gutaperką na gorąco.