17/10/2019

Case of the week part 132.

After loooong brake in posting - some simple case of broken lentulo removal. Quite long part of it in DB canal. Location is good for attempt - it is in coronal part of the canal. After short digging with Munce Discovery bur and U-file it jumps out the canal. Next step - reendo.///// Po dłuuuugiej przerwie w pisaniu postów - prosty przypadek usuwania złamanej igły lentulo z kanału. Dość długi fragment złamany w kanale policzkowym dalszym. Lokalizacja narzędzia jest dobra by podjąć próbę jego usunięcia - znajduje się w koronowej części kanału. Po krótkim "kopaniu" różyczką Munce'a i U-filami - narzędzie wyskoczyło z kanału. Następny krok - reendo.