29/10/2015

Case of the week part 53

Sometimes it is very difficult to obtain patency during reendo treatment. That situation was in this premolar case. No patency with 08, 10 c-pilot file. I decided to enlarge apical part of canal to size 40.04 (Big Apical Files - Poldent company) and finish treatment with chemical action. A lot of hypo and citric acid activated ultrasonically. Then I decided to obturate canal with squirt technique (injection of gutta percha only). You can see the result at right RVG. - NO PATENCY - NO PROBLEM ;) /////   Czasami jest bardzo trudno udrożnić kanał szczególnie podczas powtórnego leczenia kanałowego. W takiej sytuacji znalazłem się podczas leczenia tego górnego przedtrzonowca. Zero drożności przy pilnikach 08 i 10 c-pilot. Zdecydowałem, że poszerzę kanał na tyle ile wchodzę narzędziami ręcznymi do rozmiaru 40.04 (rotacyjne Big Apical Files firmy Poldent) i dokończe leczenie bardziej chemicznie. Użyłem dużo podchlorynu i kwasu cytrynowego aktywowanego ultradźwiękowo. Następnie podjąłem decyzję o wypełnieniu ciśnieniowym (tylko wstrzykiwanie uplastycznionej gutaperki). Rezultaty możecie zobaczyć na prawym zdjęciu RVG. BRAK DROŻNOŚCI - BRAK PROBLEMU ;)

06/10/2015

Kosovo Pristina Hands On


Case of the week part 52

This is one of the most difficult situation in my endodontic practice. Look at the first RVG on the left (initial situation) - a broken file in mesial canal of lower molar. It is always a challenge for me. In this case i started with orifice enlargement with Gates Glidden files. First GG #3 to resistance, then #2 a bit lower. Then i switched to ultrasonics - endochuck and K-file size 25. First little success is when You can see the broken file. Then You have to remove surrounding dentine, and gently touch broken file with ultrasonic tip. RVG in center shows situation after first visit - Yeah it was success - no more broken file, calcium hydroxide as a dressing. On the next appointment i started negotiate canal- it was  a real thug work. I had to "fight" with every single mm of WL. Finally after 2 hours of battle I finish the case. Hope You like it. ///// To jedna z najtrudniejszych sytuacji z jakimi spotykam się w swojej endodontycznej praktyce. Popatrz na pierwsze z lewej zdjęcie RVG (sytuacja wyjściowa) - złamane narzędzie w mezjalnych kanałach dolnego trzonowca. To zawsze duże wyzwanie dla mnie. W tym przypadku zacząłem od powiękaszania wejść do kanałów mezjalnych przy użyciu wierteł Gates Glidden. Najpierw GG #3 do wyczuwalnego oporu, później GG#2 trochę głębiej. Następnie wziąłem do ręki narzędzia ultradźwiękowe - endochuck z pilnikiem K rozmiar 25. Pierwszym małym sukcesem jest moment, gdy wreszcie zobaczysz złamany fragment narzędzia. Następnie musisz usuwać delikatnie zębinę otaczającą narzędzie i dotykać fragment złamanego narzędzia końcówką UD. Środkowe zdjęcie pokazuje stan po pierwszej wizycie - TAK - jest sukces, narzędzie usunięte. Do kanału założyłem wodorotlenek wapnia. Na następnej wizycie zacząłem udrażniać kanały. Myślałem, że najtrudniejsze już za mną, jednak była ostra walka o każdy 1 mm kanału. Wreszcie po 2 godzinach mordęgi zakończyłem leczenie. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

01/10/2015

Case of the week part 51

It is not a mirror view ;) Teeth 17 and 27 of same patient. Canals were very narrow, but i menage it single visit (per tooth). Standard crown down rotary preparation with Endostar E5, Continous Wave Obturation. Hope You like it!///// To nie lustrzane odbicie ;) To zęby 17 i 27 u tego samego pacjenta. Kanały były bardzo wąskie, ale udało się zęby wyleczyć na jednej wizycie (na ząb). Standardowa preparacja rotacyjna crown down narzędziami Endostar E5, wypełnienie gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Mam nadzieję, że Wam się podoba!