11/05/2016

Case of the week part 69.

This week another movie - step by step shaping protocol of Endostar E5 rotary files by Poldent. ///// W tym tygodniu kolejny film - procedura opracowywania kanału narzędziami Endostar E5 firmy Poldent, krok po kroku.

04/05/2016

Case of the week part 68.


This short movie clearly shows how important prolonged instruments are, while We use them under the microscope. Longer bur - bigger distance between head of handpiece and operating field. Ultrasonics gives us best visualisation due to differend angle of working endo of tip and ultrasonic handpiece.///// Ten krótki film świetnie pokazuje jak ważne w stomatologii mikroskopowej są przedłużane instrumenty. Dłuższe wiertło - większy dystans pomiędzy główką końcówki a polem zabiegowym. Końcówki ultradźwiękowe dają nam najlepszy wgląd w pole zabiegowe ze względu na inny kąt końcówki pracującej i rękojeści ultradźwiękowej.