28/08/2017

Case of the week part 106.

First case after long, holiday time. Hard one - broken instrument retrieval from apical third of root canal. Patient was referred to my office with description, that in mesio-buccal canal , during shaping protocol , Pro Taper Next separate. It is always risky, to remove instrument from that area of canal. I loose this part from surrounding dentin with Sonic File ultrasonic tip (Endostar by Poldent), then, I took Zumax Broken Instrument Removal Kit micro-pliers to catch it. Fortunately it goes at first attempt. ///// Pierwszy przypadek po dłuższej, wakacyjnej przerwie. Trudny - usunięcie złamanego narzędzia z 1/3 wierzchołkowej kanału. Pacjent został przysłany do mojego gabinetu, gdyż podczas opracowywania w poprzednim gabinecie, doszło do odseparowania fragmentu narzedzia Pro Taper Next. To jest zawsze dosyć ryzykowne, by usunąć instrument z tej okolicy kanału i nie sperforować sciany korzenia. Poluzowałem ten fragment narzędziami ultradźwiękowymi Sonic Files (Endostar firmy Poldent), następnie złapałem luźny fragment mikro-kleszczykami z zestawu Zumax Broken Instrument Removal Kit. Szczęśliwie udało się go złapać i wyciągnąć podczas pierwszej próby.