26/02/2015

Case of the week part 30!


Today - not only endo case! Multiple class V cavities isolated at once with rubber dam. For me it is the most difficult type of cavity to isolate. All You need is... patience ;) and: clamp, wedjets (yellow piece of rubber used as a wedge to hold rubber dam between teeth) and flos loop on each tooth. Ohh, and Extra Heavy rubber dam. Rest is easy :))) ///// Dziś - nie tylko endo człowiek żyje! Wiele ubytków klasy V odizolowane zostało przed wypełnieniem przy użyciu koferdamu. Wszystko czego potrzebujesz to... cierpliwość ;) i : klamry, wedjets (ten żółty wężyk wkładany pomiędzy zęby jak klin by przytrzymać gumę) i pentlę z nici dentystycznej na każdego izolowanego zęba. Ohh, i jeszcze guma do koferdamu powinna być gruba. Reszta jest łatwa :)))

20/02/2015

Case of the week part 29


Another interesting anatomy - two palatal roots in first upper molar. Two visit approach, shaped with Pro Taper Next. ///// Kolejny ciekawy przypadek ze względu na anatomię - dwa korzenie podniebienne w pierwszym górnym trzonowcu. Leczenie dwuwizytowe, kanały opracowane Pro Taper Next.

06/02/2015

Case of the week part 28

Some lower premolar with two canals. Note pre - op (left side) - You can see, that there must be something interesting here! ;) Shaped with Pathfiles and Endostar 5 (Poldent)///// Dolny przedtrzonowiec z down kanałami. Zauważ zdjęcie przedzabiegowe (po lewej) - widać, że tam MUSI być coś ciekawego! ;) Opracowane Pathfile i Endostar 5 (Poldent)