20/02/2015

Case of the week part 29


Another interesting anatomy - two palatal roots in first upper molar. Two visit approach, shaped with Pro Taper Next. ///// Kolejny ciekawy przypadek ze względu na anatomię - dwa korzenie podniebienne w pierwszym górnym trzonowcu. Leczenie dwuwizytowe, kanały opracowane Pro Taper Next.

No comments:

Post a Comment