16/06/2016

Case of the week part 71.

That case was tuff one. Just perfect case for my lecture on Roots Summit 2016 in Dubai about shaping and cleaning curved canals. A lot of troubles in one tooth - black arrow indicates broken instrument in MB2 orifice on pre op RTG. I removed it, and shaped rest of the canals (P and DB) on first appointment. On second visit I was trying to negotiate MB1 (red arrow) but I was not able to reach WL. Fortunately i negotiate MB2 (white arrow) which was very curved. I finish preparation with Endostar E3 Small Apical, and use Hyflex CM size 30.04 to enlarge apical preparation. A lot of hypo and activation - PUI for straight canals and Endoactivator for curved ones. Luckily MB1 and MB2 were connected with some of isthmuses (blue arrow). In canal P and DB I obturate it in classic CWO way, but in MB1 and MB2 I use squirt technique. Very challenging case. Hope You like it. ///// Ten przypadek był bardzo trudny. Idealnie nadaje się do mojego wykładu o opracowywaniu i czyszczeniu zakrzywionych kanałów, który przygotowuję na Roots Summit w Dubaju. Wiele problemów skumulowało się w tym zębie - czarna strzałka na przedzabiegowym RTG pokazuje złamane narzędzie w ujściu kanału MB2. Na pierwszej wizycie narzędzie usunąłem, pozostałe kanały  (P i DB) opracowałem. Na drugiej wizycie starałem się udrożnić kanał MB1 (czerwona strzałka) ale nie byłem w stanie dotrzeć do wierzchołka. Szczęśliwie udało mi się udrożnić kanał MB2 (biała strzałka), który był bardzo zakrzywiony. Zakończyłem jego opracowanie narzędziami Endostar E3 Small Apical i urzyłem Hyflex CM w rozmiarze 30.04 by poszerzyć okolicę wierzchołkową. Bardzo obficie płukałem podchlorynem sodu, który aktywowałem ultradźwiękowo w prostych kanałach i Endoactivatorem w zakrzywionych. Na szczęście kanały przedsionkowe bliższe łączyły się cieśniami (niebieska strzałka). Kanał P i DB wypełniłem techniką ciągłej fali, a kanały przedsionkowe bliższe techniką ciśnieniową. Przypadek baaaaardzo trudny. Mam nadzieję, że wam się podoba.

02/06/2016

Case of the week part 70.

Just an ordinary case with interesting anatomy of distal root. Every time  when You see big lesions not only in apical region - suspect apical delta or additional canal. The power of ultrasonic activation of sodium hypochlorite :) Waiting for recall. ///// Zwykły przypadek leczenia dolnego trzonowca z ciekawą anatomią w korzeniu dystalnym. Za każdym razem, gdy na zdjęciu przedzabiegowym widzisz zmiany OKW rozciągnięte wzdłóż korzenia - podejrzewaj deltę wierzchołkową lub dodatkowy kanał. Siła ultradźwięków w aktywacji podchlorynu :) Czekam na wizytę kontrolną.