25/08/2016

Mb2 or P2 - that is the question ;)Interesting internal root canal anatomy - tooth 17 - canal MB2 is merging P - so is it additional palatal or still MB2? ;) ///// Ciekawa anatomia kanałów - ząb 17 - kanał MB2 łączy się z kanałem P - więc czy jest to dodatkowy kanał P czy wciąż MB2? ;)

11/08/2016

Case of the week part 76.

Just a quick question before holidays - WHO doesn't like to treat lower wisdom teeth? ;) Fresh case from today (tooth is pontic in a bridge). Single visit endo due to pulpitis - Pro Taper Next to size X2, Glassix size 2 cemented to distal canal on Next Core. See You in two weeks :D  ///// Krótkie pytanie przed urlopem - KTO nie lubi leczyć dolnych zębów mądrości? ;) Świeży przypadek z dziś (ząb jest filarem w moście). Leczenie jednowizytowe, przyczyna to zapalenie miazgi - opracowanie ProTaper Next do rozmiaru X2, wkład z włókna szklanego Glassix rozmiar 2 zacementowany do kanału dystalnego na dualny cement Next Core. Do zobaczenia za dwa tygodnie :D

05/08/2016

Case of the week part 75.

A nice 5 yr follow up after endo-resto challenge. Tooth 25 was completely destroyed at distal side. Huge periapical lesion were present (white arrow). After deep margin elevation, I shaped canal to size 40.04 (Big Apical Files) and obturate it (CWO). Then I place fiber post, rebuild core, prepare for PFM crown. On next appointment crown was cemented. First follow up after 2 yrs, second after 5. Everything is ok. Tooth 24 looks strange (treated in other office) but without any symptoms of inflammation. ///// Miła dla oka kontrola po 5 latch wyzwania endodontyczno-protetycznego. Ząb 25 był kompletnie zniszczony od strony dystalnej. Obecne były duże zmiany OKW (biała strzałka). Po wykonaniu zabiegu podniesienia brzegu dodziąsłowego kompozytem, opracowałem kanał do rozmiaru 40.04 (Big Apical Files) i wypełniłem gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Następnie zacementowałem wkład z włókna szklanego, odbudowałem zrąb zęba, oszlifowałem pod koronę metalowo-porcelanową. Na następnej wizycie korona została zacementowana. Pierwsza kontrola po 2 latach, ostatnia po 5. Wszystko wygląda ok. Ząb 24 wygląda dziwnie (leczony wcześniej w innym gabinecie), ale nie daje absolutnie żadnych objawów zapalenia.