05/08/2016

Case of the week part 75.

A nice 5 yr follow up after endo-resto challenge. Tooth 25 was completely destroyed at distal side. Huge periapical lesion were present (white arrow). After deep margin elevation, I shaped canal to size 40.04 (Big Apical Files) and obturate it (CWO). Then I place fiber post, rebuild core, prepare for PFM crown. On next appointment crown was cemented. First follow up after 2 yrs, second after 5. Everything is ok. Tooth 24 looks strange (treated in other office) but without any symptoms of inflammation. ///// Miła dla oka kontrola po 5 latch wyzwania endodontyczno-protetycznego. Ząb 25 był kompletnie zniszczony od strony dystalnej. Obecne były duże zmiany OKW (biała strzałka). Po wykonaniu zabiegu podniesienia brzegu dodziąsłowego kompozytem, opracowałem kanał do rozmiaru 40.04 (Big Apical Files) i wypełniłem gutaperką na gorąco techniką ciągłej fali. Następnie zacementowałem wkład z włókna szklanego, odbudowałem zrąb zęba, oszlifowałem pod koronę metalowo-porcelanową. Na następnej wizycie korona została zacementowana. Pierwsza kontrola po 2 latach, ostatnia po 5. Wszystko wygląda ok. Ząb 24 wygląda dziwnie (leczony wcześniej w innym gabinecie), ale nie daje absolutnie żadnych objawów zapalenia.

No comments:

Post a Comment