25/07/2016

Case of the week part 74.

Short movie about false route menagement in tooth 44. The hardest part is to locate proper canal lumen. Happily in this case false route was incomplete - not to periodontal ligament.///// Krótki film o radzeniu sobie z fałszywą drogą w dolnym pierwszym przedtrzonowcu - zębie 44. Najtrudniejszą częścią jest znalezienie właściwego światła kanału. Szczęśliwie w tym przypadku fałszywa droga była niekompletna - nie sięgała do ozębnej.

No comments:

Post a Comment