20/07/2017

Case of the week part 105.

That is power of endo! I love that kind of check - ups. 1 yr recall - tooth 36 initially with pain and swelling. Two visit treatment with Calcipast as a medicament. Canals shaped with Endostar E3 Basic, obturate with CWO technique. Referring dentist did the great job with composite overlay reconstruction. Thats what i called team work :) ///// Oto siła endo! Uwielbiam tego typu kontrole - po 1 roku ząb pierwotnie objawowy z bólem i zapaleniem w faze ostrej. Leczenie dwuwizytowe z Calcipastem jako wkładką antyseptyczną. Kanały opracowane przy pomocy E3 Basic, wypełnione techniką ciągłej fali gorącej gutaperki. Lekarz kierujący pacjenta wykonał resztę, wspaniałej pracy - kompozytowy overlay w celu odbudowy korony. To nazywam pracą zespołową :)

04/07/2017

Case of the week part 104.

What a nice check-up. Patient disappeared after second appointment. 4 years later he ask for help with some other tooth. I couldn't miss a chance to do control RVG. Two visit treatment with calcium hydroxide between appointments. White arrow shows the place of lesions. Now everything is healed. ///// Cóż za miła wizyta kontrolna. Pacjent zniknał po drugiej wizycie leczenia kanałowego. Po 4 latach zgłosił się z innym problemem. Nie mogłem przepuścić takiej okazji by zrobić zdjęcia kontrolne. Leczenie dwuzizytowe z wodorotlenkiem wapnia pomiedzy wizytami. Białe strzałki pokazują lokalizację zmian w kości. Dziś wszystko wygojone.