22/01/2018

Case of the week part 115.

Movie that describes step by step procedure of pulp chamber floor perforation.

18/01/2018

Case of the week part 114.This case shows exactly how should we interpretive RVGs and how can we strategize our clinical approach. Tooth 27 - after pulp amputation in previous office. On pr po RVG we can see that there is severe curvature in MB root. Angle is around 117 degrees , but fortunately radius of this curvature is  quite big. The bigger the radius is, case is easier to shape. Hardest part of this case was distance from orifice to curvature. It was in coronal part of canal. That location of curvature is always a huge problem because of rotary files taper. After I analyzed RVG I decided to go with some flexible rotary system - I tested prototype of initial files from Endostar to create glide path, then i used Endostar E3 Small set to prepare canals with crown-down technique. Apical size was 25.04 in buccals and 30.04 in palatal. Single visit, CWO for obturation. On post op RVG we can see S shape in DB canal, MB1 and MB2 merging in curvature (arrow). ///// Ten przypadek pokazuje dokładnie jak powinniśmy interpretować zdjęcia przedzabiegowe by dobrać odpowiednią strategię kliniczną do przypadku. Ząb 27 po pulpotomii wykonanej w poprzednim gabinecie. Na zdjęciu przedzabiegowym widać mocną krzywiznę w korzeniu przedsionkowym bliższym. Kąt wynosi około 117 stopni, ale na szczęście promień krzywizny jest dośc duży. Im większy jest promień krzywizny, tym łatwiej jest ją opracować. Największą przeszkodą w tym przypadku była lokalizacja krzywizny w przykomorowej części kanału. Taka lokalizacja zawsze stanowi problem dla narzędzi rotacyjnych o większej stożkowatości. Dlatego zdecydowałem się na użycie fleksyjnego systemu - do opracowania glide path użyłem prototypu narzędzi Endostar (jeszcze bez nazwy) przeznaczonych właśnie do tego celu. Następnie resztę preparacji wykonałem zestawem Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04 w przedsionkowych i 30.04 w podniebiennym. Leczenie jednowizytowe, wypełnione gutaperką na gorąco. Na zdjęciu pozabiegowym widzimy kształt S w kanale policzkowym dalszym, I dwa kanały przedsionkowe bliższe łączące się w miejscu krzywizny (strzałka).

04/01/2018

Case of the week part 113.

First case in 2018! 7 months follow up. Patient visit my office in may. I did single visit endo. Canal was shaped to size 35.04 (Endostar E3 Big Apical), flushed with CA and Hypo activated with PUI (Sonicfile on endochuck) and CWO obturation. ///// Pierwszy przypadek w 2018! Kontrola po 7 miesiącach. Pacjent zjawił się u mnie w gabinecie w maju. Wykonałem leczenie kanałowe - jednowizytowe. Kanał opracowałem do rozmiaru 35.04 (Endostar E3 Big Apical), przepłukałem kwasem cytrynowym i podchlorynem aktywowanym ultradźwiękowo (Sonicfile na endochucku) i wypełniłem techniką ciągłej fali.