27/06/2017

Case of the week part 103.

Hard case this time.  Sometimes it is impossible to solve the problem at one appointment. Tooth #15, symptomatic. On pre op RVG You can see - fiber post (green arrow), broken file (white arrow) and improper canal obturation. Additionally there wasn't palatal cusp - it was broken. On first appointment I did gingivectomy with Thermacut burs, DME (deep margin elevation) on palatal side. On second appointment I remove fiber post (drill out with Munce discovery burs), then I removed broken instrument with endochuck and U-file. Third appointment - I shaped canals with Endostar E3 files and obturate it with CWO. Hope You like it. /////
Trudny przypadek tym razem. Czasami jednowizytowym leczeniem nie będziemy w stanie rozwiązać problemu. Ząb #15, objawowy. Na zdjęciu przedzabiegowym można zobaczyć - wkład z włókna szklanego (zielona strzałka), złamane narzędzie (biała strzałka) i nieprawidłowe wypełnienie kanałów. Dodatkowo brakowało guzka podniebiennego - odłamał się. Na pierwszej wizycie wykonałem gingiwektomie wiertłami Thermacut, następnie DME (deep margin elevation) po stronie podniebiennej. Na drugiej wizycie usunąłem wkład z włókna szklanego (wywierciłem go z kanału wiertłami Munce), następnie usunąłem złamany instrument U-filem zamontowanym w endochucku. Trzecia wizyta - opracowałem kanały narzędziami Endostar E3 i wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że Ci się podoba.

06/06/2017

Case of the week part 102.

Nothing special, but rare anatomy of upper second molar. DB and MB are merging in apical last mm. It is nice to see how irrigant flushes in both canals. ///// Nic spektakularnego , ale dość nietypowa anatomia górnego, drugiego trzonowca. Kanały policzkowe łączą się ze sobą w ostatnim mm. Fajnie widzieć jak płyn przelewa się pomiędzy jednym a drugim kanałem.