23/04/2015

Case of the week part 37

This patient was sent to my office with a lot of troubles. Tooth 46 was not one of them at the beginning. First Xray shows initial situation - tooth was root canal treated few years before. Distal canal was underfilled, mesial canals were shaped to small size, but no symptoms occurred that time. There was only small radiolucency surrounding mesial root, so we decided to wait and control that situation. 2 yrs later everything was fine. 3 yrs later patient start to complain about tenderness to percussion. On Xray we can see slightly bigger lesions nearby medial root, no lesions in distal. That was "green light" for as to do rendo. The hardest part was to find the lumen of distal canal - it was obliterated by dentine. Only last 2,5 mm was negotiable. Now we will prepare composite overlay, and wait for recall. ///// Ten pacjent trafił do mojego gabinetu z wieloma endodontycznymi problemami. Ząb 46 na tamtą chwilę nie był jednym z nich. Pierwsze zdjęcie pokazuje sytuacje wyjściową - ząb leczony kanałowo kilka lat wcześniej. Kanał dystalny był niedopełniony, kanały mezjalne były opracowane bardzo wąsko, ale ząb był zupełnie bezobjawowy. Na zdjęciu widoczna jest tylko nieznacznie poszerzona szpara ozębnej przy korzeniu mezjalnym, dlatego zdecydowaliśmy z pacjentem poczekać i obserwować tego zęba. Dwa lata później na wizycie kontrolnej wszystko było w porządku. Trzy lata później pacjent zaczął odczuwać dolegliwości bólowe na opukiwanie. Na zdjęciu rentgenowskim widoczne lekko powiększone zmiany przy korzeniu mezjalnym, brak zmian przy dystalnym. Ta sytuacja to "zielone światło" dla nas, by zacząć powtórne leczenie kanałowe. Najtrudniej było udrożnić kanał dystalny - był całkowicie zarośnięty zębiną. Tylko ostatnie 2,5 mm kanału było drożne. Pacjenta czeka rekonstrukcja protetyczna przy pomocy overleya kompozytowego i wizyty kontrolne.

15/04/2015

Case of the week part 36

Nice healing effect after 6 months. This patient was send to my office to remove broken file from ML canal, and to finish RCT. Canals were shaped with ProTaper Next system, CWO. Sorry for voids after post placement. Patient is scheduled for crown preparation. ///// Ładne gojenie po 6 miesiącach. Ten pacjent został przysłany do mojego gabinetu w celu usunięcia złamanego narzędzia i kontynuacji leczenia kanałowego. Kanały opracowano system ProTaper Next, wypełniono gutaperką na gorąco. Przepraszam za pęcherzyki przy cemencie kompozytowym po wprowadzeniu wkładów z włókna szklanego. Pacjent umówiony na wykonanie korony protetycznej.

09/04/2015

Case of the week part 35

Sometimes even endodotists have a bit of luck ;) Patient send to my office to retrieve broken file, and do the rest of treatment. I couldn't see that broken part of file (probably it was located in isthmus), so i started negotiation with K-File #10. Negotiation was successful - i bypassed broken file. This canal was prepared manually , rest of the canals were prepared with ProTaper Next. During final irrigation, and ultrasonic activation - i saw a broken piece of file coming out from canal. Rest was easy! Lucky me :)///// Czasami nawet do endodonty uśmiechnie się szczęście ;) Pacjent przysłany do mojego gabinetu w celu usunięcia złamanego narzędzia i dokończenia leczenia kanałowego. Nie widziałem pod mikroskopem złamanego fragmentu (prawdopodobnie tkwił w cieśni pomiędzy kanałami), więc zacząłem udrażniać kanał ręcznym K-File #10. Udrażnianie się powiodło - ominąłem złamany fragment narzędzia. Ten kanał do końca opracowałem ręcznie, resztę narzędziami ProTaper Next. Podczas ostatecznego płukania i aktywacji płynów ultradźwiękami - zobaczyłem złamany fragment narzędzia wypływający z kanału. Reszta była łatwa. Szczęściarz ze mnie :)

01/04/2015

Case of the week part 34

Nothing extra special, but it is always nice when healing occurs. 26 YO patient with periapical lesions both in medial and distal root. Two visits treatment with calcium hydroxide intracanal dressing. Shaping with Endostar files to size 30.04. CWO. ///// Nic super szczególnego, ale to zawsze miło jak na wizycie kontrolnej widać gojenie. 26 letnia pacjentka ze zmianami OKW zarówno przy mezjalnym jak i dystalnym korzeniu. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako wkładka antyseptyczna zakładana dokanałowo. Kanały opracowane narzędziami Endostar do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco CWO.