01/04/2015

Case of the week part 34

Nothing extra special, but it is always nice when healing occurs. 26 YO patient with periapical lesions both in medial and distal root. Two visits treatment with calcium hydroxide intracanal dressing. Shaping with Endostar files to size 30.04. CWO. ///// Nic super szczególnego, ale to zawsze miło jak na wizycie kontrolnej widać gojenie. 26 letnia pacjentka ze zmianami OKW zarówno przy mezjalnym jak i dystalnym korzeniu. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako wkładka antyseptyczna zakładana dokanałowo. Kanały opracowane narzędziami Endostar do rozmiaru 30.04. Wypełnienie gutaperką na gorąco CWO.

No comments:

Post a Comment