09/04/2015

Case of the week part 35

Sometimes even endodotists have a bit of luck ;) Patient send to my office to retrieve broken file, and do the rest of treatment. I couldn't see that broken part of file (probably it was located in isthmus), so i started negotiation with K-File #10. Negotiation was successful - i bypassed broken file. This canal was prepared manually , rest of the canals were prepared with ProTaper Next. During final irrigation, and ultrasonic activation - i saw a broken piece of file coming out from canal. Rest was easy! Lucky me :)///// Czasami nawet do endodonty uśmiechnie się szczęście ;) Pacjent przysłany do mojego gabinetu w celu usunięcia złamanego narzędzia i dokończenia leczenia kanałowego. Nie widziałem pod mikroskopem złamanego fragmentu (prawdopodobnie tkwił w cieśni pomiędzy kanałami), więc zacząłem udrażniać kanał ręcznym K-File #10. Udrażnianie się powiodło - ominąłem złamany fragment narzędzia. Ten kanał do końca opracowałem ręcznie, resztę narzędziami ProTaper Next. Podczas ostatecznego płukania i aktywacji płynów ultradźwiękami - zobaczyłem złamany fragment narzędzia wypływający z kanału. Reszta była łatwa. Szczęściarz ze mnie :)

No comments:

Post a Comment