21/12/2015

Case of the week .... christmas edition!

Merry christmas to everyone! This year was very interesting , I hope next one will be even more!///// Wesołych świąt dla wszystkich! Ten rok był bardzo interesujący, mam nadzieję, że następny będzie jeszcze bardziej!

16/12/2015

African Congress of Dentistry and Implantology 2016

At the beginning of 2016 I will have a great pleasure to take a part of ACDI 2016 in Marrakech. My lecture will be 28/01/2016 at Olympia Hall, but every day of congress I will have hands on courses in Booth No. 205. This is the leaflet of that HUGE event in Africa. ///// Na początku 2016 będę miał ogromną przyjemność uczestniczyć w Afrykańskim Kongresie Stomatoligii i Implantologii w Marakeszu. Mój wykład odbędzie się 28/01/2016 w sali Olympia, ale codziennie przez cały czas trwania kongresu będę prowadził szkolenia praktyczne na stanowisku nr. 205. Poniżej ulotka z tego OGROMNEGO wydarzenia w Afryce.

Case of the week part 58.

I love that kind of cases - hopeless end treatment with success! Tooth 42, under the bridge, big lesions in apical region, and on the mesial side of the root. At first appointment fistula was present. Patient decided - lets give it a try. Two visit RCT with calcium hydroxide as a canal dressing. At second appointment I finished preparation at size 45.04 (BAF from Poldent) and obturate with hot gutta-percha. First check-up after 6mths, and today after 2,5 yr. It healed, still work, no symptoms of inflammation. ///// Uwielbiam przypadki tego typu - leczenie beznadziejnie rokującego zęba zakończone sukcesem! Ząb 42, pod mostem, duże zmiany w okolicy wierzchołka i na bliższej stronie korzenia. Na pierwszej wizycie obecna była czynna przetoka. Pacjent zdecydował - dajmy mu szansę. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako antyseptykiem. Na drugiej wizycie opracowałem kanał do ostatecznego rozmiaru 45.04 (BAF z Poldentu) i wypełniłem gorącą gutaperką. Pierwsza kontrola po 6 miesiącach, druga z dziś, po 2,5 roku od zakończenia leczenia. Zmiany wygojone, most funkcjonuje, żadnych oznak zapalenia.

09/12/2015

Case of the week part 57.

This case is very interesting. PT was referred with CBCT to my office. Tooth 42 with internal resorption. You can see how big it was, but fortunately there was no additional perforation. Me and PT decided to give it a try. I shaped canal to size 35 o4 (First ProTaper Universal and then Big Apical Files ). Calcium hydroxide as an intracanal dressing for 2 weeks. On next appointment I obturate canal with CWO (hot gutta-percha) and fill the resorption with Endocem MTA. Last week was 2 years control - everything is ok! Optimistic case :)///// Ten przypadek jest bardzo interesujący. Pacjent został przysłany do mojego gabinetu z CBCT. Ząb 42 z wewnętrzną resorpcją. Możecie zobaczyć jej rozmiar, ale na szczęście nie perforowała kanału. Razem z pacjentem podjeliśmy decyzję, że próbujemy. Opracowałem kanał do rozmiaru 35 (najpierw ProTaper Universal, później Big Apical Files). Po pierwszej wizycie do kanału włożyłem wodorotlenek wapnia na 2 tygodnie. Na następnej wizycie wypełniłem kanał techniką CWO (gorącą gutaperką) a resorpcję zamknąłem Endocem MTA. Tydzień temu odbyła się wizyta kontrolna po 2 latach - wzystko jest ok! Optymistyczny przypadek :)