09/12/2015

Case of the week part 57.

This case is very interesting. PT was referred with CBCT to my office. Tooth 42 with internal resorption. You can see how big it was, but fortunately there was no additional perforation. Me and PT decided to give it a try. I shaped canal to size 35 o4 (First ProTaper Universal and then Big Apical Files ). Calcium hydroxide as an intracanal dressing for 2 weeks. On next appointment I obturate canal with CWO (hot gutta-percha) and fill the resorption with Endocem MTA. Last week was 2 years control - everything is ok! Optimistic case :)///// Ten przypadek jest bardzo interesujący. Pacjent został przysłany do mojego gabinetu z CBCT. Ząb 42 z wewnętrzną resorpcją. Możecie zobaczyć jej rozmiar, ale na szczęście nie perforowała kanału. Razem z pacjentem podjeliśmy decyzję, że próbujemy. Opracowałem kanał do rozmiaru 35 (najpierw ProTaper Universal, później Big Apical Files). Po pierwszej wizycie do kanału włożyłem wodorotlenek wapnia na 2 tygodnie. Na następnej wizycie wypełniłem kanał techniką CWO (gorącą gutaperką) a resorpcję zamknąłem Endocem MTA. Tydzień temu odbyła się wizyta kontrolna po 2 latach - wzystko jest ok! Optymistyczny przypadek :)

No comments:

Post a Comment