16/12/2015

Case of the week part 58.

I love that kind of cases - hopeless end treatment with success! Tooth 42, under the bridge, big lesions in apical region, and on the mesial side of the root. At first appointment fistula was present. Patient decided - lets give it a try. Two visit RCT with calcium hydroxide as a canal dressing. At second appointment I finished preparation at size 45.04 (BAF from Poldent) and obturate with hot gutta-percha. First check-up after 6mths, and today after 2,5 yr. It healed, still work, no symptoms of inflammation. ///// Uwielbiam przypadki tego typu - leczenie beznadziejnie rokującego zęba zakończone sukcesem! Ząb 42, pod mostem, duże zmiany w okolicy wierzchołka i na bliższej stronie korzenia. Na pierwszej wizycie obecna była czynna przetoka. Pacjent zdecydował - dajmy mu szansę. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia jako antyseptykiem. Na drugiej wizycie opracowałem kanał do ostatecznego rozmiaru 45.04 (BAF z Poldentu) i wypełniłem gorącą gutaperką. Pierwsza kontrola po 6 miesiącach, druga z dziś, po 2,5 roku od zakończenia leczenia. Zmiany wygojone, most funkcjonuje, żadnych oznak zapalenia.

No comments:

Post a comment