24/03/2015

Case of the week part 33

Single visit treatment - both canals prepared to sizes 40.04. A lot of Hypo and ultrasonic activation , and my favorite obturation technique - CWO (continuous wave obturation). /////Leczenie jednowizytowe - obydwa kanały opracowano do rozmiarów 40.04. Solidne płukanie dużą ilością podchlorynu sodu aktywowanego ultradźwiękami, i moja ulubiona technika obturacji - CWO (continuous wave obturation).

12/03/2015

Case of the week part 32

Quick movie about metal post (Anker) removal. With special dedication to my GREAT assist - Izabela it is for You ;)///// Krótki film o usuwaniu metalowego wkładu (Anker). Ze specjalną dedykacją dal moodier WSPANIAŁEJ asystentki - Izabela to dal Ciebie ;)

03/03/2015

Case of the week part 31.

8 mths recall. Single visit treatment, long upper right canine - 27,5 mm long, prepared to size 30.04 with Endostars, then manually up o 40.02. A lot of hypo and PUI, CWO. All lesions are healed. Green arrow indicates lateral canal in apical third. ///// Wizyta kontrolna po 8 miesiącach. Leczenie jednowizytowe, długi, górny, prawy kieł - 27,5 mm, opracowany do rozmiaru 30.04 narzędziami Endostar, później poszerzony ręcznie do rozmiaru 40.02. Obfite płukanie podchlorynem i aktywacja ultradźwiękami, wypełnienie techniką ciągłej fali. Zmiany uległy wygojeniu. Zielona strzałka pokazuje gdzie znajduje się kanał boczny.