29/10/2016

Case of the week part 80.

This patient was send to my office, because GP stuck in mesial canals - "they are obliterated I think". I took a pre op X-ray - and... here we go - lentulo spiral in old filling material was the reason of "obliteration". I remove it with U-file mounted on endochuck, the rest of shaping was easy! ///// Pacjent został skierowany do mojego gabinetu, bo lekarz prowadzący utknął w kanałach mezjalnych - "one są chyba zobliterowane".  Zrobiłem zdjęcie przedzabiegowe- i .... stara, złamana lentulo, zatopiona w materiale wypełniającym była przyczyną blokady. Usunałem ją U-filem na endochucku, reszta opracowania była łatwa.