24/05/2017

Case of the week part 101.

Patient was referred to my office to finish endodontic treatment of tooth #22. GDP give me the information, that he broke k-file #15 in apical part of the canal. I took pre-op RVG, and You can clearly see the localization of this part. Upper, lateral incisors are quite dangerous in apical part , because of the curvature - not only to distal direction, but also to palatal one - which is completely invisible on 2D RVGs. It is always a huge challenge to make proper decision - remove, leave or bypass the file. In this situation, there is not a lot of dentine surrounding broken part. If I decide to remove it, it would be very harmful to root structure. I decided to leave or bypass this file. Lucy me and the patient - it was not so hard to bypass with hand and rotary files. Canal Shaped to apex with Endostar E3 files. Obturate with CWO. ///// Pacjent został przysłany do mojego gabinetu na dokończenie leczenia kanałowego zęba #22. Lekarz kierujący przekazał informację, że złamał k-file rozmiar #15 w wierzchołkowej częsci kanału. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe, na którym dokładnie widać gdzie znajduje się felerny fragment instrumentu. Górne, boczne trzonowce są dość niebezpieczne w części wierzchołkowej, gdyż zaginają się w dwóch kierunkach. Dystalnie i dopodniebiennie, co jest kompletnie niewidoczne na dwówymiarowych zdjęciach RVG. W takich przypadkach największym wyzwaniem jest podjęcie właściwej decyzji - usuwać, zostawić czy omijać narzędzie. W tym przypadku, gdybym chciał usuwać złamany fragment, bardzo mocno naruszyłbym strukturę korzenia w okolicy wierzchołka, której nie ma w górnej dwójce zbyt dużo. Zdecydowałem się więc zostawić lub ominąć fragment. Na szczęście dla pacjenta i dla mnie - nie było zbyt trudno ominąć go narzędziami ręcznymi i rotacyjnymi Endostar E3. Wypełniłem standardowo gutaperką na gorąco.

16/05/2017

Case of the week part 100!!!!

Nice FU case. Difficult case because few reasons - tooth after trauma, fixed braces, huge periapical lesions, apical resorption, pus extrusion etc. At first appointment I shaped canal to 18mm (full WL), MAF 70.02, dressing with Calcipast. Next appointment - no more pus extrusion, I flush canal with sodium hypo and citric acid. After I dried canal with paper points I placed MTA apical plug(Bio MTA from Cerkamed), and fill rest of the canal at the same appointment with gutta-percha from gun. Then I closed the cavity with composite material. Last picture - great healing after 6 months, no swelling , no tenderness to percussion. Green arrow shows something interesting - is it root fracture? ///// Ciekawy przypadek na wizycie kontrolnej. Trudny z kilku powodów - ząb po urazie, aparat stały, ogromne zmiany OKW, resorpcja wierzchołka, wysięk ropny z kanału itp. Na pierwszej wizycie opracowałem kanał na 18mm (pełna długość robocza), MAF 70.02, opatrunek czasowy z Calcipastu. Kolejna wizyta - brak wysięku ropnego, wypłukałem opatrunek podchlorynem sodu i kwasem cytrynowym. Po osuszeniu kanału wierzchołek zamknąłem MTA ( Bio MTA z Cerkamedu), resztę kanału wypełniłem dostrzykiwaną, gorącą gutaperką, na tej samej wizycie. Komorę zęba wypełniłem materiałem kompozytowym. Ostatnie zdjęcie - z wizyty kontrolnej - piękne gojenie zmian w tkankach, brak oznak stanu zapalnego, brak bólu na opukiwanie. Zielona strzałka pokazuje coś interesującego - czy to szczelina pęknięcia korzenia?