16/05/2017

Case of the week part 100!!!!

Nice FU case. Difficult case because few reasons - tooth after trauma, fixed braces, huge periapical lesions, apical resorption, pus extrusion etc. At first appointment I shaped canal to 18mm (full WL), MAF 70.02, dressing with Calcipast. Next appointment - no more pus extrusion, I flush canal with sodium hypo and citric acid. After I dried canal with paper points I placed MTA apical plug(Bio MTA from Cerkamed), and fill rest of the canal at the same appointment with gutta-percha from gun. Then I closed the cavity with composite material. Last picture - great healing after 6 months, no swelling , no tenderness to percussion. Green arrow shows something interesting - is it root fracture? ///// Ciekawy przypadek na wizycie kontrolnej. Trudny z kilku powodów - ząb po urazie, aparat stały, ogromne zmiany OKW, resorpcja wierzchołka, wysięk ropny z kanału itp. Na pierwszej wizycie opracowałem kanał na 18mm (pełna długość robocza), MAF 70.02, opatrunek czasowy z Calcipastu. Kolejna wizyta - brak wysięku ropnego, wypłukałem opatrunek podchlorynem sodu i kwasem cytrynowym. Po osuszeniu kanału wierzchołek zamknąłem MTA ( Bio MTA z Cerkamedu), resztę kanału wypełniłem dostrzykiwaną, gorącą gutaperką, na tej samej wizycie. Komorę zęba wypełniłem materiałem kompozytowym. Ostatnie zdjęcie - z wizyty kontrolnej - piękne gojenie zmian w tkankach, brak oznak stanu zapalnego, brak bólu na opukiwanie. Zielona strzałka pokazuje coś interesującego - czy to szczelina pęknięcia korzenia?

No comments:

Post a Comment