28/11/2017

Case of the week 111.

I love that kind of follow ups. Hard case - tooth 47 with two lentulo spirals left in mesial canals. Tooth was symptomatic to percussion. Huge lesions surrounding both apices. I was able to remove only one piece of instrument. Patency only in distal canal. Squirt obturation in mesials - there is canal obturated till apex without shaping. 6 months later everything healed. ///// Uwielbiam takie wizyty kontrolne. Trudny przypadek - ząb 47 z dwoma złamanymi fragmentami igieł lentulo w kanałach mezjalnych. Ząb był bolesny na opukiwanie. Na zdjęciu widoczne duże zmiany obejmujące oba wierzchołki. Udało się usunąć tylko jeden fragment złamanej lentulo. Udrożniony został tylko kanał dystalny (nie byłem w stanie odnaleźć wejścia do kanałów mezjalnych). Wypełniłem je techniką ciśnieniową wstrzykiwania gorącej gutaperki -  kanały mezjalne łączyły się i wypełniły się  po sam wierzchołek, bez wcześniejszej preparacji. 6 miesięcy później wszystko się wygoiło.