01/03/2018

Case of the week part 117.

6 months follow up with difficult case. Tooth #22 with huge periapical lesion and apical resorption. No apical constriction, apical gauging up to size 60. For me it is a signal to place apical plug with MTA. After proper disinfection i placed 3 mm Bio MTA (Cerkamed) in apical area, rest of the canal was obturated with injected GP.  After 6 months we can clearly see that healing is in progress. Next FU after 6 months. ///// Kontrola po 6 miesiącach trudnego przypadku. Ząb #22 z ogromnymi zmianami okw i resorpcją wierzchołka. Brak przewężenia wierzchołkowego, poszerzenie kanału do rozmiaru 60. Tak duży otwór wierzchołkowy jest dla mnie wskazaniem do zamknięcia go przy pomocy korka z MTA. Założyłem 3 mm korek w wierzchołku z Bio MTA (Cerkamed), reszta kanału wypełniona wstrzykiwaną gutaperką. Po 6 miesiącach wyraźnie widać postępy gojenia tkanek. Następna kontrola za pół roku.

05/02/2018

Case of the week part 116.

Nice case of apical delta anatomy. Symptomatic tooth #35. Despite massive crown destruction, I was able to isolate the tooth with rubber dam. On pre-operative RVG anatomy looks just simple, except the fact, that wide canal disappear i last 2mm. It might mean that it divides into some canals (like apical delta) or it is curved in buccal or lingual direction. Canal was shaped with Endostar E3 rotary files, irrigated with sodium hypo activated with PUI (Endostar Sonicfile on endochuck) and CA and destilated water, CWO obturation. ///// Ciekawy przypadek z rozbudowaną anatomią wierzchołkową. Objawowy ząb #35. Mimo znacznego zniszczenia korony zęba, byłem w stanie szczelnie odizolować ząb przy pomocy koferdamu. Na zdjęciu przedzabiegowym ząb wygląda na prosty przypadek. Jedyną rzeczą przykłuwającą uwagę jest fakt, iż szeroki kanał nagle ginie na 2 mm od wierzchołka. To może oznaczać, że w tym miejscu się dzieli (np. na deltę wierzchołkową), lub zakręca w stronę policzkową lub językową. Kanał opracowałem narzędziami Endostar E3, wypłukałem podchlorynem aktywowanym UD (Endostar Sonicfile na endochucku) oraz kwasem cytrynowym i wodą destylowaną. Wypełnienie gutaperką na gorąco.

22/01/2018

Case of the week part 115.

Movie that describes step by step procedure of pulp chamber floor perforation.

18/01/2018

Case of the week part 114.This case shows exactly how should we interpretive RVGs and how can we strategize our clinical approach. Tooth 27 - after pulp amputation in previous office. On pr po RVG we can see that there is severe curvature in MB root. Angle is around 117 degrees , but fortunately radius of this curvature is  quite big. The bigger the radius is, case is easier to shape. Hardest part of this case was distance from orifice to curvature. It was in coronal part of canal. That location of curvature is always a huge problem because of rotary files taper. After I analyzed RVG I decided to go with some flexible rotary system - I tested prototype of initial files from Endostar to create glide path, then i used Endostar E3 Small set to prepare canals with crown-down technique. Apical size was 25.04 in buccals and 30.04 in palatal. Single visit, CWO for obturation. On post op RVG we can see S shape in DB canal, MB1 and MB2 merging in curvature (arrow). ///// Ten przypadek pokazuje dokładnie jak powinniśmy interpretować zdjęcia przedzabiegowe by dobrać odpowiednią strategię kliniczną do przypadku. Ząb 27 po pulpotomii wykonanej w poprzednim gabinecie. Na zdjęciu przedzabiegowym widać mocną krzywiznę w korzeniu przedsionkowym bliższym. Kąt wynosi około 117 stopni, ale na szczęście promień krzywizny jest dośc duży. Im większy jest promień krzywizny, tym łatwiej jest ją opracować. Największą przeszkodą w tym przypadku była lokalizacja krzywizny w przykomorowej części kanału. Taka lokalizacja zawsze stanowi problem dla narzędzi rotacyjnych o większej stożkowatości. Dlatego zdecydowałem się na użycie fleksyjnego systemu - do opracowania glide path użyłem prototypu narzędzi Endostar (jeszcze bez nazwy) przeznaczonych właśnie do tego celu. Następnie resztę preparacji wykonałem zestawem Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04 w przedsionkowych i 30.04 w podniebiennym. Leczenie jednowizytowe, wypełnione gutaperką na gorąco. Na zdjęciu pozabiegowym widzimy kształt S w kanale policzkowym dalszym, I dwa kanały przedsionkowe bliższe łączące się w miejscu krzywizny (strzałka).

04/01/2018

Case of the week part 113.

First case in 2018! 7 months follow up. Patient visit my office in may. I did single visit endo. Canal was shaped to size 35.04 (Endostar E3 Big Apical), flushed with CA and Hypo activated with PUI (Sonicfile on endochuck) and CWO obturation. ///// Pierwszy przypadek w 2018! Kontrola po 7 miesiącach. Pacjent zjawił się u mnie w gabinecie w maju. Wykonałem leczenie kanałowe - jednowizytowe. Kanał opracowałem do rozmiaru 35.04 (Endostar E3 Big Apical), przepłukałem kwasem cytrynowym i podchlorynem aktywowanym ultradźwiękowo (Sonicfile na endochucku) i wypełniłem techniką ciągłej fali.

28/11/2017

Case of the week 111.

I love that kind of follow ups. Hard case - tooth 47 with two lentulo spirals left in mesial canals. Tooth was symptomatic to percussion. Huge lesions surrounding both apices. I was able to remove only one piece of instrument. Patency only in distal canal. Squirt obturation in mesials - there is canal obturated till apex without shaping. 6 months later everything healed. ///// Uwielbiam takie wizyty kontrolne. Trudny przypadek - ząb 47 z dwoma złamanymi fragmentami igieł lentulo w kanałach mezjalnych. Ząb był bolesny na opukiwanie. Na zdjęciu widoczne duże zmiany obejmujące oba wierzchołki. Udało się usunąć tylko jeden fragment złamanej lentulo. Udrożniony został tylko kanał dystalny (nie byłem w stanie odnaleźć wejścia do kanałów mezjalnych). Wypełniłem je techniką ciśnieniową wstrzykiwania gorącej gutaperki -  kanały mezjalne łączyły się i wypełniły się  po sam wierzchołek, bez wcześniejszej preparacji. 6 miesięcy później wszystko się wygoiło.