18/01/2018

Case of the week part 114.This case shows exactly how should we interpretive RVGs and how can we strategize our clinical approach. Tooth 27 - after pulp amputation in previous office. On pr po RVG we can see that there is severe curvature in MB root. Angle is around 117 degrees , but fortunately radius of this curvature is  quite big. The bigger the radius is, case is easier to shape. Hardest part of this case was distance from orifice to curvature. It was in coronal part of canal. That location of curvature is always a huge problem because of rotary files taper. After I analyzed RVG I decided to go with some flexible rotary system - I tested prototype of initial files from Endostar to create glide path, then i used Endostar E3 Small set to prepare canals with crown-down technique. Apical size was 25.04 in buccals and 30.04 in palatal. Single visit, CWO for obturation. On post op RVG we can see S shape in DB canal, MB1 and MB2 merging in curvature (arrow). ///// Ten przypadek pokazuje dokładnie jak powinniśmy interpretować zdjęcia przedzabiegowe by dobrać odpowiednią strategię kliniczną do przypadku. Ząb 27 po pulpotomii wykonanej w poprzednim gabinecie. Na zdjęciu przedzabiegowym widać mocną krzywiznę w korzeniu przedsionkowym bliższym. Kąt wynosi około 117 stopni, ale na szczęście promień krzywizny jest dośc duży. Im większy jest promień krzywizny, tym łatwiej jest ją opracować. Największą przeszkodą w tym przypadku była lokalizacja krzywizny w przykomorowej części kanału. Taka lokalizacja zawsze stanowi problem dla narzędzi rotacyjnych o większej stożkowatości. Dlatego zdecydowałem się na użycie fleksyjnego systemu - do opracowania glide path użyłem prototypu narzędzi Endostar (jeszcze bez nazwy) przeznaczonych właśnie do tego celu. Następnie resztę preparacji wykonałem zestawem Endostar E3 Small do rozmiaru 25.04 w przedsionkowych i 30.04 w podniebiennym. Leczenie jednowizytowe, wypełnione gutaperką na gorąco. Na zdjęciu pozabiegowym widzimy kształt S w kanale policzkowym dalszym, I dwa kanały przedsionkowe bliższe łączące się w miejscu krzywizny (strzałka).

04/01/2018

Case of the week part 113.

First case in 2018! 7 months follow up. Patient visit my office in may. I did single visit endo. Canal was shaped to size 35.04 (Endostar E3 Big Apical), flushed with CA and Hypo activated with PUI (Sonicfile on endochuck) and CWO obturation. ///// Pierwszy przypadek w 2018! Kontrola po 7 miesiącach. Pacjent zjawił się u mnie w gabinecie w maju. Wykonałem leczenie kanałowe - jednowizytowe. Kanał opracowałem do rozmiaru 35.04 (Endostar E3 Big Apical), przepłukałem kwasem cytrynowym i podchlorynem aktywowanym ultradźwiękowo (Sonicfile na endochucku) i wypełniłem techniką ciągłej fali.

28/11/2017

Case of the week 111.

I love that kind of follow ups. Hard case - tooth 47 with two lentulo spirals left in mesial canals. Tooth was symptomatic to percussion. Huge lesions surrounding both apices. I was able to remove only one piece of instrument. Patency only in distal canal. Squirt obturation in mesials - there is canal obturated till apex without shaping. 6 months later everything healed. ///// Uwielbiam takie wizyty kontrolne. Trudny przypadek - ząb 47 z dwoma złamanymi fragmentami igieł lentulo w kanałach mezjalnych. Ząb był bolesny na opukiwanie. Na zdjęciu widoczne duże zmiany obejmujące oba wierzchołki. Udało się usunąć tylko jeden fragment złamanej lentulo. Udrożniony został tylko kanał dystalny (nie byłem w stanie odnaleźć wejścia do kanałów mezjalnych). Wypełniłem je techniką ciśnieniową wstrzykiwania gorącej gutaperki -  kanały mezjalne łączyły się i wypełniły się  po sam wierzchołek, bez wcześniejszej preparacji. 6 miesięcy później wszystko się wygoiło.

31/10/2017

Case of the week part 110.

Finally hit it! Fourth canal lower premolar. Young Pt with persistent pain after primary RCT. GDP filled only one out of 4 canals. It was hard to locate all of them. For this case I used new system on Polish market - VTaper 2H - extremely flexible one. CWO for obturation. ///// Nareszcie! Mam w swojej kolekcji 4 kanałowego, dolnego przedtrzonowca. Młody pacjent przysłany do mojego gabinetu z utrzymującym się bólem po leczeniu kanałowym. Lekarz kierujący odnalazł i wypełnił jeden z 4 kanałów. Było trudno zlokalizować ujścia wszystkich kanałów. W tym przypadku testowałem możliwości bardzo fleksyjnego, nowego sytemu dostępnego w Polsce - VTaper 2H. Wypełnione gutaperką na gorąco.

17/10/2017

Case of the week part 109.

I really love that kind of Follow Up. Huge inflammation in upper central and lateral, right incisors. I removed post, retreat canals with Endostar E3 and E3 Big Apical. Final apical size - tooth #12 40.04, #11 - 45.04. Two visits endo, calcium hydroxide paste ( Calcipast from Cerkamed) for two weeks. At second appointment I removed Calcipast, flush canals with hypo activated with PUI (SonicFile on endochuck) and obturate with CWO, then I placed fiber posts. Last picture is from today - yeeeeee so nice healing :)  ///// Naprawdę uwielbiam tego typu wizyty kontrolne. Wyjściowo bardzo duży stan zapalny w górnych prawych siekaczach. Na pierwszej wizycie usunąłem wkład z jedynki, kanały opracowałem narzędziami Endostar E3 i E3 Big Apical. Opracowanie ostateczne do rozmiarów - ząb #12 40.04, ząb #11 45.04. Pomiędzy wizytami zaaplikowałem pastę wodorotlenkowo-wapniową (Calcipast z firmy Cerkamed) na dwa tygodnie. Na drugiej wizycie usunąłem Calcipast przy pomocy podchlorynu aktywowanego ultradźwiękowo (SonicFile zamontowany na endochucku) i wypełniłem uplastycznioną gutaperką. Następnie zacementowałem wkłady z włókna szklanego. Ostatnie zdjęcie jest z dzisiaj - yeeeeee takie ładne gojenie :)

20/09/2017

Case of the week part 108.

This case clearly show Us, how important is proper reading of pre op RVGs! Patient send to my office to finish RCT. In description was - there is no patency in apical third of the canal. I took pre operative x-ray - we can see that lesions are not in apical area, but in middle part at distal location. I opened tooth, remove temporary filling , clean canal walls with sodium hypo and ultrasonics. I locate a ledge and proper canal lumen. When I negotiate it, patient said - "auuuu" - there were still vital pulp  in apical area. I administer local anaesthesia directly to canal space, then I shape to WL. I saw lateral ramification, so I spend a lot of time with disinfecting canal. Ramification goes from main canal at 90 degrees so it is impossible to shape it. We can disinfect and obturate it - best choice is CWO here! Hope You like it.///// Ten przypadek dokładnie pokazuje nam, jak ważna jest dokładna ocena zdjęcia przedzabiegowego! Pacjent przysłany do mojego gabinetu, by dokończyć leczenie zęba 45. W opisie lekarz podaje brak możliwości uzyskania drożności w okolicy wierzchołka. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe - widać na min zmiany położone w środkowej części korzenia od strony dystalnej, natomiast w okolicy wierzchołka kompletny brak zmian. Otworzyłem ząb, usunąłem wypełnienie tymczasowe, wyczyściłem ściany kanału podchlorynem sodu aktywowanym ultradźwiękami. W kanale napotkałem na stopień, obok którego znajdowało się wejście do właściwego światła kanału. Gdy zacząłem wprowadzać pierwsze instrumenty do kanału pacjent zawołał - "auć" -w kanale obecna była resztka żywej miazgi. Podałem znieczulenie dokanałowo i opracowałem kanał na długość roboczą. Widziałem mały punkcik, w którym zaczynało się odgałęzienie, więc dużo czasu spędziłem na odpowiedniej chemicznej dezynfekcji. Odnoga odchodzi pod kątem 90 stopni, więc nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób opracować. Postępowaniem z wyboru jest dokładna dezynfekcja i wypełnienie najlepiej uplastycznioną gutaperką. Mam nadzieję, że wam się podoba.