11/07/2019

Case of the week part 131.

Lower, second premolar with fistula. Pre op RVG reveals via falsa (red arrow) with small perforation at the end, missed canals (white arrow) and periapical lesions. We dont need to enlarge via falsa and perforation to be able to close it with bioceramic cement. We can deal with it like with normal canal - deobturate, dissinfect and obturate again. Most important part here was to locate original canals. As we can see - Vertucci type 3 (1-2-1) was shaped with Endostar E3 Azure, obturated with CWO. ///// Dolny , drugi przedtrzonowiec z przetoką. Zdjęcie przedzabiegowe ujawnia obecność fałszywej drogi (czerwona strzałka) z małą perforacją na końcu, pominięte kanały (biała strzałka) i zmiany OKW. Nie musimy w takim przypadku poszerzać nadmiernie fałszywej drogi i perforacji by móc zastosować cement bioceramiczny. Możemy postępować z tą fałszywą drogą tak, jak ze zwykłym kanałem. Oczyścić z wypełnienia, opracować, wydezynfekować i wypełnić ponownie. Najważniejsze w tym przypadku jest odnalezienie oryginalnych kanałów. Jak widzimy na 2 kolejnych zdjęciach mamy tu układ Vertucci typ 3 (1-2-1). Opracowałem je narzędziami rotacyjnymi Endostar E3 Azure, wypełniłem techniką ciągłej fali.

No comments:

Post a comment