30/01/2015

5 canals in upper first molar

Some nice and fresh case from today! Single visit endodontic treatment, interesting anathomy. Hope You enjoy!///// Ciekawy przypadek z dzisiaj! Jednowizytowe leczenie endodontyczne, ciekawa anatomia. Mam nadzieje, że się spodoba!

28/01/2015

Case of the week part 27

Recall case - tooth 45 with periodical lesions. Two visits end treatment with calcium hydroxide. Post and crown was prepared by referring doctor.///// Wizyta kontrolna - ząb 45 ze zmianami okołowierzchołkowymi. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia. Wkład i koronę wykonał lekarz kierujący.

22/01/2015

Case of the week part 26

Hard case due to medial canal obliteration. In distal one there were 2 merging canals. All shaped with PathFiles, then Pro Taper Next size X1 in mesials, X2 in distals. Then Apex enlargement with NiTi Two (Poldent company) up to size 35.02. CWO. Hope You enjoy! ///// Trudny przypadek ze względu na bards wąskie i zobliterowane kanały w kerosine mezjalnym. W kerosine dystalnym 2 łączące się kanały. Wszystkie opracowane PathFileami, później ProTaperami Next do rozmiaru X1 mezjalnych, do X2 w dystalnych. Następnie poszerzenie części wierzchołkowej nażedziami NiTi Two (firmy Poldent) do rozmiaru 35.02. Mam nadzieję, że Ci się podoba!

12/01/2015

Case of the week part 25

How can We remove broken NiTi rotary file (Medin Wizzard Navigator W-1) ? A referring doctor send me  RVG with very, VERY long broken file. (white triangle is clamp from partial denture which he haven't removed before x-ray). I apply rubberdam, remove temporalisation, and apply modificated injection needle size 0,9 on broken file. I didn't have to use cement or glue, because it blocked inside the needle. Then I pulled it out and.... jupiii - whole part was out. Finish the RCT was easy one. ///// Jak możemy usunąć złamane narzędzie rotacyjne NiTi ( Medin Wizzard Navigator W-1)? Lekarz kierujący przysłał mi RVG z bardzo, BARDZO długim fragmentem narzędzia. (biały trójkąt to klamra od protezy  częściowej, której nie wyciągnięto do zdjęcia). Założyłem koferdam, usunąłem opatrunek tymczasowy i założyłem zmodyfikowaną igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,9 na wystający fragment narzędzia. Nie musiałem używać żadnego cemetu lub kleju, bo fragment sam zaklinował się w igle. Pociągnąłem igłę.... i jupiii - całe narzędzie wyszło z kanału. Dokończenie leczenia było łatwe.