28/01/2015

Case of the week part 27

Recall case - tooth 45 with periodical lesions. Two visits end treatment with calcium hydroxide. Post and crown was prepared by referring doctor.///// Wizyta kontrolna - ząb 45 ze zmianami okołowierzchołkowymi. Leczenie dwuwizytowe z wodorotlenkiem wapnia. Wkład i koronę wykonał lekarz kierujący.

No comments:

Post a Comment