20/09/2017

Case of the week part 108.

This case clearly show Us, how important is proper reading of pre op RVGs! Patient send to my office to finish RCT. In description was - there is no patency in apical third of the canal. I took pre operative x-ray - we can see that lesions are not in apical area, but in middle part at distal location. I opened tooth, remove temporary filling , clean canal walls with sodium hypo and ultrasonics. I locate a ledge and proper canal lumen. When I negotiate it, patient said - "auuuu" - there were still vital pulp  in apical area. I administer local anaesthesia directly to canal space, then I shape to WL. I saw lateral ramification, so I spend a lot of time with disinfecting canal. Ramification goes from main canal at 90 degrees so it is impossible to shape it. We can disinfect and obturate it - best choice is CWO here! Hope You like it.///// Ten przypadek dokładnie pokazuje nam, jak ważna jest dokładna ocena zdjęcia przedzabiegowego! Pacjent przysłany do mojego gabinetu, by dokończyć leczenie zęba 45. W opisie lekarz podaje brak możliwości uzyskania drożności w okolicy wierzchołka. Wykonałem zdjęcie przedzabiegowe - widać na min zmiany położone w środkowej części korzenia od strony dystalnej, natomiast w okolicy wierzchołka kompletny brak zmian. Otworzyłem ząb, usunąłem wypełnienie tymczasowe, wyczyściłem ściany kanału podchlorynem sodu aktywowanym ultradźwiękami. W kanale napotkałem na stopień, obok którego znajdowało się wejście do właściwego światła kanału. Gdy zacząłem wprowadzać pierwsze instrumenty do kanału pacjent zawołał - "auć" -w kanale obecna była resztka żywej miazgi. Podałem znieczulenie dokanałowo i opracowałem kanał na długość roboczą. Widziałem mały punkcik, w którym zaczynało się odgałęzienie, więc dużo czasu spędziłem na odpowiedniej chemicznej dezynfekcji. Odnoga odchodzi pod kątem 90 stopni, więc nie jesteśmy w stanie jej w żaden sposób opracować. Postępowaniem z wyboru jest dokładna dezynfekcja i wypełnienie najlepiej uplastycznioną gutaperką. Mam nadzieję, że wam się podoba.

11/09/2017

Case of the week part 107.

This time some bad news for the patient. Every time, when You can see prolonged shape of lesions, not in apical part of the root - consider, that there might be vertical root fracture - VRF. You can see (white arrow) fracture line, that is dyed with Canal Detector (Cerkamed). It always help with fractures visualization. No hope for this tooth. To be extracted. ///// Tym razem złe wieści dla pacjenta. Zawsze, gdy zauważycie rozciągnięty kształt zmian w kości, nie zlokalizowany w okolicy wierzchołka korzenia - podejrzewajcie pionowe pęknięcie korzenia - VRF. Biała strzałka na zdjęciu pokazuje zmiany a także linię pęknięcia korzenia, która jest wybarwiona preparatem Canal Detector (Cerkamed). Preparat ten zawsze pomaga  w wizualizacji lini pęknięcia. Brak szans dla tego zęba. Do ekstrakcji.