24/09/2015

Case of the week part 50

2 Y FU - :) control visit after root canal treatment. Tooth 12 initially with internal resorption. 2 visit treatment with calcium hydroxide dressing. Continuous Wave Obturation with Ad Seal. Post was placed by general dentist. ///// 2 Y FU - :) wizyta kontrolna po leczeniu kanałowym. Ząb 12 początkowo z resorbcją wewnętrzną.  Leczenie dwuwizytowe z wkładką antyseptyczną - wodorotlenkiem wapnia. Wypełnienie uplastycznioną gutaperką z uszczelniaczem Ad Seal. Wkład z włókna został zacementowany przez lekarza kierującego.

08/09/2015

Case of the week part 49

This great patient was born in 1924 - so She is 91YO now. Her central incisor just broke, and her GDP couldn't find canal. I started with 06 hand files, and proceed with size 08, 10, 15, 20 K-Files, then Endostar E5. Long irrigation with PUI activation and SonicFiles, CWO. There is lateral canal! Lady was send back to Her GDP for post and crown restoration. ///// Ta cudowna pacjentka urodziła się w 1924 - więc ma Ona  dziś 91 lat! Jej siekacz przyśrodkowy uległ złamaniu, a jej lekarz prowadzący nie potrafił poradzić sobie z obliteracją kanału. Ja pod mikroskopem zacząłem od rozmiaru 06, później 08, 10, 15 i 20 K-File. Następnie kanał opracowałem narzędziami Endostar E5. Na konieć długo płukałem kanał aktywując płyny pasywnie przy użyciu SonicFile osadzonych w endochucku. Kanał wypełniłem techniką ciągłej fali. Udało się wypełnić kanał boczny! Pani została odesłana do swojego lekarza na odbudowę protetyczną.

03/09/2015

Case of the week part 48.

The Power of Sonic Files and PUI! MB and MB2 canals in this upper molar were merging, and then... split again into 4 apical openings. Canals were shaped with Endostar E5 files (Poldent company) and long, passive ultrasonic irrigation was performed with Sonic Files (a novelty from Poldent company) mounted on endochuck. Obturate with hot gutta-percha. Hope You enjoy!///// Oto siła Sonic Files i pasywnej aktywacji ultradźwiękowej. Kanały przedsionkowy bliższy i przedsionkowy bliższy dodatkowy łączyły się tylko po to.... by za chwilę rozdzielić się na 4 osobne wierzchołki. Kanały opracowałem narzędziami Endostar E5 (firmy Poldent) i długo aktywowałem podchloryn i kwas cytrynowy przy pomocy Sonic Files (nowość od firmy Poldent) zamontowanymi na endochucku. Kanały wypełniłem gorącą gutaperką. Mam nadzieję, że się wam podoba!