24/09/2015

Case of the week part 50

2 Y FU - :) control visit after root canal treatment. Tooth 12 initially with internal resorption. 2 visit treatment with calcium hydroxide dressing. Continuous Wave Obturation with Ad Seal. Post was placed by general dentist. ///// 2 Y FU - :) wizyta kontrolna po leczeniu kanałowym. Ząb 12 początkowo z resorbcją wewnętrzną.  Leczenie dwuwizytowe z wkładką antyseptyczną - wodorotlenkiem wapnia. Wypełnienie uplastycznioną gutaperką z uszczelniaczem Ad Seal. Wkład z włókna został zacementowany przez lekarza kierującego.

No comments:

Post a Comment